Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Digital Enterprise

4. september 2018

Kan digitalisering skabe værdi i praksis?

I dag har vi alle et forhold til begrebet "digitalisering". Privat handler vi online, løser bankforretninger via PC'en og søger information på nettet. Det gør vi fordi det er hurtigt og skaber værdi for os som privatpersoner. På lignende vis har industrien taget digitaliseringen til sig, af den enkle årsag, at det skaber værdi og gør den enkelte virksomhed, stor som lille, mere konkurrencedygtigt.


I Siemens vil vi gerne hjælpe vores kunder med at komme med konkrete løsninger på, hvordan forretningen kan blive endnu bedre og mere konkurrencedygtig. Vores svar derpå kalder vi Digital Enterprise.

Hvad er så Digital Enterprise i praksis?

Sagt kort kan vi tilbyde den enkelte produktionsvirksomhed både software og hardware produkter, som er forbundne, og som hver især kan give virksomheden ekstra værdi i de enkelte faser fra design og simulering. Fra det enkelte produkt, til produktionsplanlægningen og udførelsen og den efterfølgende service. Digital Enterprise er altså et sammenhængende koncept, der inkluderer alle faser, herunder integrationen af Siemens kendte automationsprodukter, hvor din virksomhed kan vælge de elementer til, som giver mest værdi og hereafter løbende udbygge.

Selve produktet skabes digitalt, før man går igang med at lave fysiske prototyper. Og det betyder, at produktet kan testes og simuleres på alle tænkelige måder, som den enkelte virksomhed har behov for.

Hos Siemens har vi de seneste år brugt 75 mia. kr. på køb af virksomheder, særligt inden for de områder, der har med simulering at gøre. derfor ejer Siemens - ganske unikt - alle produkterne til optimering i hele værdikæden. På den made kan vi sikre, at data og information kan overføres I de forskellige led, og ikke mindst, at det fungerer sammen med de velkendte automationsprodukter. Både produkter og produktionen kan simuleres og det kan få stor betydning for bundlinjen.

Hvad er de primære udfordringer i dag?

Når vi taler med produktionsfirmaer i dag, hører vi om et behov for kortere designfase, mere fleksibel fremstillingsproces og mere konkurrencedygtige priser. Der bliver kortere tid til at få lavet den bedste prototype, samtidig med at det bliver mere udfordrende at sikre, at alle krav opfyldes.Kvaliteten skal være i top fra starten og der må ikke gåes på kompromis med sikkerheden.

Men hvordan er en "Digital Tvilling" relevant for vores virksomhed?

Fordi der på sigt kan spares penge og virksomheden kan gøres mere konkurrencedygtig!

Ved at produktet kan designes digital og dets funktionalitet kan simuleres, kan det ønskede produkt, skabes hurtigere og mere effektivt. Ligeledes kan der opbygges en digital tvilling af selve produktionen, så denne kan optimeres og så PLC koder i størst mulig omfang kan overføres fra den digitale tvilling til den fysiske produktion.

Nye forretningsmuligheder med IoT

I en verden, hvor kravene skifter konstant, er det vigtigt at holde øjnene åbne for nye forretningsmuligheder. Netop med disse nye muligheder, kan værktøjerne i Digital Enterprise portfolio'en hjælpe med at gribe. Det kan være i forbindelse med de store mængder af data, som der genereres, og som via Siemens værktøj for Industriel Internet of Things (IIoT), MindSphere, giver mulighed for at bruge og tolke på disse.


Hvordan hænger det sammen med TIA-portalen og automationsprodukterne?

Mange virksomheder anvender allerede i dag en række automationsprodukter fra Siemens og er erfarne brugere af TIA-portalen med dens software produkter. I TIA-portalen designes det industrielle netværk, hardwarestrukturen konfigureres, controllerne programmers og HMI-applikationen skabes. Dermed bliver disse produkter en naturlig del af det større "Digital Enterprise" koncept og skaber også et bedre grundlag for en kontinuerlig optimering af selve produktionen.

Det er derfor et naturligt "next step", at virksomhedens design- og udviklingsfolk, i samarbejde med automationsafdelingen og ledelsen i virksomheden, ser på de forretningsmæssige muligheder.


Kontakt Henrik  Ruff 

 henrik.ruff@siemens.com