Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Anvender du det rigtige kommunikationsudstyr?

1. maj 2019

Industriel kommunikation

Kommunikationsnettet er et vigtigt element, for at få den omfattende datastrøm til at flyde problemfrit gennem alle lagene i automationspyramiden. Anvendelse af det rigtige udstyr er nødvendigt, for at sikre optimal udnyttelse og beskyttelse af dit industrielle netværk. 
Gør du det?

Anvend den rigtige switch

Statistikken viser, at 95 % af samtlige fejl på netværket skal findes i kablingen, og ønsker du at få fejlene diagnosticeret, er det ikke ligegyldigt, hvilke switches du anvender – også selvom de er fra Siemens. En unmanaged switch afleverer ingen diagnosedata.

Managed switches meddeler omgående, hvor fejlen er, hvilken port den er på og hvad fejlen er. Er der tale om et kabelbrud eller kortslutning som følge af fx mekanisk beskadigelse, kan du ret nøjagtigt få at vide, hvor langt fejlen er fra switchen. Herved kan du lave en målrettet og hurtig udskiftning eller reparation af det defekte kabel. Diagnosedata fra den managed switch indgår i systemdiagnosen på lige fod med andre diagnosedata, og derfor kan maskinoperatører og serviceteknikere på værkstedet straks se, hvor fejlen er. Så kan maskinoperatøren afgøre, om han selv kan afhjælpe fejlen, eller om han skal ringe til serviceteknikeren. Og teknikeren ved allerede, inden han forlader værkstedet, hvilke reservedele han skal medbringe.

Kontorudstyr duer ikke

Alle automationskomponenter – herunder også switches –, som skal anvendes i industrielle miljøer, stiller helt andre krav om robusthed (både mekanisk og elektrisk), end det udstyr du anvender derhjemme eller i et kontormiljø. I industrien er der ofte rystelser og vibrationer, som kan beskadige eller slide på stikforbindelser internt i en switch, og derfor er vores Scalance-switches testet og godkendt til montering på maskiner. Kabler med stikforbindelser skal være 100% sikret mod at kunne falde ud under drift.

Udkobling af store induktive belastninger kan sende store spændingsspidser – transienter – ud på forsyningsnettet. Disse spidser kan ofte nå helt op i kV-området, og det skal dit udstyr også kunne holde til uden at forårsage et anlægsstop. Køb derfor altid industrielt udstyr til industrielt brug.

Hav Security i top

Når automationsudstyr er tilsluttet internettet, giver det os mange fordele som fjernopkobling til upload af programrettelser, servicering og fejlfinding. Men der er også en stor risiko ved, at internettet er en del af vores konfiguration. På lige fod med computere ser vi oftere og oftere forsøg på indtrængning i industrielle systemer. Langt fra alle, der har været udsat for indtrængning, anmelder det, og derfor findes der ikke en brugbar statistik. Mon ikke du har læst om WannaCry-virusen i 2017, som bl.a. satte et større rederi ud af spillet i nogle dage, og kostede dem ca. 1,3 mia. kr. at overvinde følgerne af?

Det er ikke muligt at lukke netværket helt af overfor omverden, fx vil der altid være kunder, leverandører, myndigheder osv., der skal have adgang. Derfor er det kritisk, at din virksomhed har generel kontrol med og overvågning af kommunikationen på netværket. Det kan også være nødvendigt at holde nøje regnskab med, hvem der har tilladelse til at logge ind, og at vedkommende slettes, hvis han forlader virksomheden. Det lyder komplekst, men der findes gode løsninger.

Siemens Industrial Security Appliances

Scalance S og SC omfatter flere typer Industrial Network routere og firewalls med security-funktioner indbygget. En kombination af routere med VPN-adgang og firewalls på det industrielle netværk, der kan arbejde sammen med den generelle IT-beskyttelse, giver en effektiv beskyttelse af maskiner og produktionsanlæg – vel at mærke uden at hindre den legale adgang både internt og eksternt til relevante maskiner. Dette kan sikres ved at benytte Sinema Remote Connect, således at der er styr på, hvem der har logget på hvilke maskiner hvornår.


Per Krogh Christiansen 

 per.christiansen@siemens.com