Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Brandbeskyttelse i kompakt design

Ny kompakt serie – 5SV1 og 5SV6

Det stigende antal af elektriske forbrugere fører til en øget belastning af de elektriske installationer i såvel nye som eksisterende bygninger. I tilfælde af fejl i de elektriske installationer er der først og fremmest risiko for udvikling af brand samt fare for elektrisk stød og ødelæggelse af det elektriske anlæg. Med den nye serie tilbyder Siemens en kompakt beskyttelse af dine elektriske installationer.

Serien omfatter udover den eksisterende kompakte automatsikring 5SY60-serie, nu to helt nye muligheder, som ikke før er set på markedet

5SV6 automatsikring med integreret gnistdetektor (AFDD) i kun ét moduls bredde

Komponenter med gnistdetektor teknologi (AFDD) beskytter installationen mod både parallelle og serielle fejl, og yder dermed optimal beskyttelse mod elektrisk startet brande. AFDD-teknologien anbefales kraftigt i visse typer installationer i den nye installationsstandard DS/HD60364, som bliver obligatorisk per 1. juli 2019 i Danmark og skal være en del af risikovurderingen, der skal udføres.

Takket være det nye kompakte design er det nu en smal sag at inkludere AFDD teknologi i både nye og eksisterende installationer uden krav om ekstra plads i tavlen, og dermed sikre optimal beskyttelse af installationen.

5SV1 kombiafbryder i kun ét moduls bredde

Kombiafbrydere kombinerer jordfejlsbeskyttelse, overbelastning- og kortslutningsbeskyttelse i én enhed og yder dermed både person- og installationsbeskyttelse. Denne beskyttelsesenhed giver optimal driftssikkerhed, da en fejl kun vil udkoble én beskyttelseskomponent samtidig med simplere planlægning.

Den nye 5SV1 er den første elektromekaniske (spændingsuafhængige) kombiafbryder på IEC/EN markedet i kun ét moduls bredde, og giver dermed mulighed for en betragtelig pladsbesparelse i fordelingstavler, og hermed også til pladskrav til selve el-tavlen.

5SV1 kan kombineres med vores 5SM6 gnistdetektor enhed og kan på den måde give en komplet beskyttelse mod jordfejl, overlastning, kortslutning og gnistdetektering i bare to moduler. Dette giver kompakte nye installationer og perfekt velegnet til retrofit i eksisterende installationer.

Highlights:

  • Minimum 50% pladsbesparelse ift. nuværende løsninger

  • Nem retrofitting i eksisterende installationer og opgradering af beskyttelsesniveauet

  • Hurtig montering via nye sløjfeskinner

  • Mulighed for 1000V isolationstest uden du skal demontere ledningerSe video
5SV6 AFDD er den første enhed med integreret miniatureafbryder (MCB) i kun en modulær bredde (i stedet for de tidligere 2 MW). Derudover er det den mindste af sin slags på verdensplan

Opgradering af din installationsbeskyttelse

Med vores nye "Compact" serie, bliver det nu muligt at opgradere installationsbeskyttelsen uden at skulle bruge ekstra plads i tavlen. Kombinerer man den nye kompakte 5SV1 kombiafbryder med vores 5SM gnistdetektor modul, resulterer det i én komponent med jordfejls-, overbelastnings-, kortslutnings- og gnistbeskyttelse, som kun fylder 2 moduler (36mm).

Denne kombination gør løsning perfekt til retrofit i eksisterende installationer, hvor man ønsker at opgradere installationsbeskyttelsen. Brug af gnistdetektorer anbefales i den nye installationsstandard DS/HD 60364 flere steder, blandet andet soveværelser, offentlige transport områder m.m.


Plads til tavler koster penge

Brugen af kombiafbrydere i fordelingstavler er steget markant igennem de senere år. Dette kombineret med større krav til selektivitet i installationen, medfører flere grupper i tavlerne og dermed også et øget pladskrav.

Ofte anses tavlerum som spildplads i en bygning. Det er arealer som ikke kan bruges aktivt af ejerne/lejerne og er derfor ”dyre” kvadratmeter. Med vores nye "Compact" serie kan kravene til f.eks. kombiafbrydere reduceres betragteligt. Ser man på et større kontor eller hospitalsbyggeri, hvor der måske samlet bruges f.eks. 10.000 stk. 1P+N kombiafbrydere, så vil vores nye 5SV1 løsning kunne spare op til 180 meter DIN-skinne, hvilket resulterer i mindre tavler og dermed mindre pladskrav til tavlerum.

Let og hurtig montering af "Compact" serien

Den nye "Compact" serie indeholder ikke bare nye komponenter, men også nyt tilbehør. Blandt tilbehøret findes nye sløjfeskinner, der passer til den specielle terminalplacering, som kendetegner komponenter i "Compact" serien.

Det gør monteringen af forsyningen til komponenterne til en let og hurtig arbejdsgang, hvor der ikke er behov for at bruge sløjfeledninger. Sløjfeskinnerne findes i flere forskellige versioner og både i faste længder og til afkortning.

Sløjfeskinnerne findes bl.a. i følgende kombinationer:

  • Til 1P+N "Compact" komponenter på samme fase

  • Til 1P+N "Compact" komponenter fordelt på 3 faser

  • Til 3P+N fejlstrømsrelæ efterfulgt af 1P+N "Compact" komponenter

  • Til 1P+N fejlstrømsrelæ efterfulgt af 1P+N "Compact" komponenter

  • Til "Compact" komponenter monteret med hjælpekontakterSkræmmende læsning!

Der registreres cirka 680.000 elektriske brande i Europa om året.

Mange af el-brandene kan rent faktisk elimineres inden de udvikler sig til potentiel fare med tab af liv og værdier. Det er af samme årsag at AFDD er obligatorisk i tyske el-installationer. I Norden skal bandbeskyttelsen evalueres i form af risikovurdering, i henhold til DS/EN60364-4-42, og her anbefales AFDD som en optimal brandsikring af elinstallationen.

Læs meget mere i vores opdaterede AFDD whitepaper, som giver dig et overordnet indblik i, hvordan du bør sikre dine el-installationer med både MCB, RCD og ikke mindst AFDD.14-02-2019 | Author: Allan Pedersen