Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Stauning - Æstetik og automation i flaskens ånd

7. februar 2019

Stauning Whiskys nye destilleri i Vestjylland er bygget op om det mest moderne udstyr, der findes i Totally Integrated Automation (TIA)-platformen fra Siemens. Alligevel vægter håndværk og æstetik højere end oppetid og effektivitet. Den integrerede automationsløsning giver høj sikkerhed på komponentniveau – uden at skæmme udseendet i det smukke destilleri.


Duften af rug

blander sig med duften af alkohol i den gamle landbrugsbygning i Stauning lidt uden for Skjern i Vestjylland. Her har Stauning Whisky siden 2009 produceret dansk single-malt whisky, og det har de gjort godt. De ni venner, der få år før startede destilleriet som et fælles hobbyprojekt, formåede at producere så god whisky, at verdens største spiritusproducent, Diageo, fik øje på dem og valgte at investere i projektet.

Fem år efter det første møde med Diageo er Stauning Whisky klar til at indvi et helt nybygget destilleri. Hvor destilleriet i det gamle landbrug havde en årlig kapacitet på 80.000 liter god whisky, rummer de nye, arkitekttegnede bygninger udstyr til en produktionskapacitet på 900.000 liter om året.
Processerne i det gamle destilleri klares med en blanding af selvopfundet mekanik og håndkraft. Med godt og vel en tidobling af kapaciteten indebar udvidelsen også, at en stor del af processerne skulle automatiseres, og en af udfordringerne for folkene bag Stauning Whisky var, at bevare de metoder og den ånd, der har gjort deres produkt attraktivt.

Vi går ikke på kompromis med håndværket, kvaliteten og historien. Det er altafgørende, at vi fortsætter med at være et håndværk, og derfor satte vi fra starten spørgsmålstegn ved, hvor meget der skulle automatiseres. Vi vil stadig have, at vores folk kan træffe beslutninger ved hvert led i processen, for smag og kvalitet er langt vigtigere for os end effektivitet i produktionen. Vi konkurrerer ikke på pris”, siger Lasse Vesterby, der er adm. direktør og en af de ni stiftere.

Æstetikken er der heller ikke gået på kompromis med. Stauning Whisky er i stigende grad et udflugtsmål, og de nye bygninger er designet til, at der kan være rundvisning af 60 mennesker ad gangen, mens produktionen kører. Især destilleriet med 24 kobberkedler indbyder til andægtighed, og det eneste synlige spor af et topmoderne procesanlæg er en enkelt, diskret skærm ved den ene væg. Er man mere til SCADA og HMI end whisky, er den skærm til gengæld værd at dvæle ved, så den vender vi tilbage til lidt senere i artiklen.


Nyt for alle parter

Kravene til procesanlægget var derfor lidt atypiske: Understøttelse af manuelle processer var vigtigere end fuld automation og effektivitet, og alt synligt udstyr skulle være pænt. Læg dertil, at det er Danmarks første Whiskydestilleri, så hverken bygherren eller de udførende havde direkte erfaring med at opbygge lignende anlæg.
”Vi har selvfølgelig trukket på Diageos erfaringer, men bortset fra det, så havde vi nok ikke de bedste forudsætninger for at indkøbe sådan et procesanlæg. Selvom jeg er bygningsingeniør og arbejder med bygningsteknik, var meget af det her nyt for mig, og anlægget er endt med at være mere avanceret og kompliceret, end jeg havde regnet med. Der har vi trukket meget på rådgivningen og erfaringen fra DS Triple og Flexmatic”, siger Simon Skaarup, en anden af de ni oprindelige stiftere.
Dagen før er der for første gang blevet destilleret på det nye anlæg, og Lasse Vesterby og Simon Skaarup er værter for en delegation af de mange partnere, der har været involveret i procesanlægget. DS Triple har fungeret som bygherrerådgiver, mens Flexmatic har haft hovedentreprisen på anlægget. Begge virksomheder har erfaringer fra mejeri- og fødevareindustrien og er vant til de høje krav, der stilles der.
Her er vi blevet udfordret på en helt anden måde. Vi kører efter nogle velkendte principper, og vi er vant til at gå efter at automatisere 100 %. Stauning Whisky havde nogle helt andre behov, fordi der er så meget håndarbejde, og de har stillet mange interessante spørgsmål. Det har udvidet vores horisont i forhold til at se nye muligheder”, siger Frederik Franken, projektleder i Flexmatic.

Lang levetid og nyeste platform

Opgaven med at bygge et helt nyt anlæg op fra bunden bød på en god mulighed for at kigge på de nyeste muligheder inden for automation og vælge en løsning, der sikrer integration mellem de forskellige komponenter. Den løsning blev fundet i Total Integrated Automation (TIA)-konceptet fra Siemens.
Vi ville have produkter med lang levetid og på den nyeste platform. Efter en god dialog med Siemens om behovene valgte vi en totalløsning, hvor Siemens har leveret alt fra styring af motorer til serverniveau. At alting foregår i samme program univers giver en dynamisk fordel i integrationen mellem de forskellige processer og komponenter. I forhold til fejlfinding og udbygning er det en stor fordel, at tingene taler samme sprog. Med TIA er vi også sikre på, at komponenterne passer sammen, ligesom det letter dokumentationsarbejdet”, siger Frederik Franken.
Hos Siemens vakte opgaven også begejstring – og ikke kun på grund af slutproduktet.
Vi har ikke så mange af den her type ’greenfield’ projekter i Danmark, hvor vi starter på helt bar mark. Det i sig selv gør det spændende. Samtidig talte vi meget om, hvordan vi kunne understøtte den følelse af stolthed og håndværk, som ejerne gerne ville bringe ind i det”, siger Karsten Thorsen, der er Technology Specialist og gruppeleder i Siemens.

Fast sparringspartner fra Siemens

I Siemens tænker vi ikke blot i produkter, men vi har en mere systemmæssig tilgang til kundernes automationsbehov. Det er derfor, vi kalder det Totally Integrated Automation (TIA).
Karsten Thorsens gruppe hedder ”System Architect” og gruppens opgave er at følge udvalgte projekter ekstra tæt - særligt når det drejer sig om implementering af ny teknologi i komplekse sammenhænge.
System Architect er en nydannet gruppe i Siemens, hvis formål er at være kundens gennemgående sparringspartner på større projekter, og dermed både yde rådgivning og fungere som én indgang til resten af Siemens.
Med den nye gruppe kommer vi lidt tættere på projektet og på udviklingen af det. Vi dykker endnu mere ned i den grundlæggende problemstilling og hjælper med at finde den optimale systemarkitektur. For eksempel betyder det jo ikke så meget for valget af komponenter, at Stauning Whisky vælger mange manuelle funktioner i stedet for en fuldautomatisk løsning – det er i tilpasningen på programsiden, at det bliver svært”, siger Karsten Thorsen med et venligt nik over mod repræsentanterne for Picca, der har stået for programmeringen.
”For Picca Automation A/S er det første gang, at vi bygger et større, sammenhængende projekt op, hvor alt er i TIA-portalen. Samtidig valgte vi også at gå linen helt ud og designe en ny brugergrænseflade. Så vi har mødt nogle udfordringer og nogle helt nye problemstillinger, og der var teamet fra Siemens gode til at stille op, når vi var ved at gå i knæ”, siger Klavs Vestergaard, partner i Picca.


TIA åbner nye forretningsmuligheder

Derudover skulle Picca også programmere funktionalitet til nogle af de hjemmelavede Storm P-agtige løsninger, som Stauning Whiksy har taget med sig fra det gamle landbrug og over i de nye fabrikshaller. For eksempel en mekanisk kornvender til gulvmaltningen, en hjemmedesignet mæsketromle og en helt særlig mekanisk snegl til at fordele kornet i rygeovnene. Men både Klavs Vestergaard og kollegaen Henrik Grosen er overbeviste om, at det hårde arbejde åbner nye forretningsmuligheder for Picca i fremtiden.
Som ingeniører er vi jo vilde med at få sådan en nød at knække, selvom det er svært. Og hele TIA-projektet har givet et gevaldigt løft til vores hus og klædt os godt på til at sælge TIA-portalen ind på eksisterende anlæg hos for eksempel mejerier og bryggerier. TIA-portalen er modulopbygget og meget skalerbart, og vi har nu bygget et bibliotek op, som vi mere eller mindre kan sælge som hyldevare. Det gør os meget konkurrencedygtige”, siger Klavs Vestergaard. Designet på den tidligere omtalte skærm i destilleriet er også Piccas værk. Også her faldt valget på den mest moderne løsning, og hele interfacet er designet efter den nye ISA 101-standard, der tager udgangspunkt i begrebet ’situation awareness’. Farverne er langt mere afdæmpede end på vanlige Human Machine Interfaces (HMI) – faktisk er det meste gråt – og det er ud fra en betragtning om, at det skal være nemmere og hurtigere for operatørerne at opdage uregelmæssigheder.
”Hele standarden er designet ud fra, hvordan folk agerer på signaler udefra. Skærmen viser meget entydigt, hvis der er behov for opmærksomhed et sted i processen, og der er undersøgelser, som viser, hvor meget hurtigere fejl bliver løst i forhold til det gamle system med mange farver. Vi har designet det hele til den nye standard”, siger Henrik Grossen, projektleder i Picca.

Sikkerhed integreret i komponenterne

De afdæmpede grå farver betyder også, at skærmen ikke påkalder sig opmærksomhed i destilleriet, hvor der ved nærmere eftersyn også er en forbløffende mangel på synlige trykmålere og nødstop.
Her blev jeg udfordret. Jeg har aldrig været med til at designe og installere så stort et anlæg uden fysiske nødstop”, siger Frederik Franken fra Flexmatic og skynder sig at tilføje, at der dog er nødstop ved gulvmaltningen, hvor den mekaniske kornvender kører frem og tilbage. De manglende nødstop betyder dog ikke, at der er gået på kompromis med sikkerheden. Faktisk er det et af de områder, hvor Stauning Whisky har fået mere værdi ud af anlægget, end de først havde antaget.
Vi var en lille iværksættervirksomhed, hvor vi var vant til at skære hjørner og opfinde løsninger undervejs. Det indså vi hurtigt, at vi ikke kan her i det nye destilleri. Vi har en stor gastank, vi bruger åben ild under kedlerne, og vores produkt er brandfarlig sprit. Så vi har været nødt til at tænke alle sikkerhedsscenarier igennem. Men vi har også stillet spørgsmål til alle de ting, som vores leverandører som udgangspunkt har for-søgt at overføre fra mejerier og bryggerier. For eksempel ville de sætte trykmålere på alle vores pot stills (kobberkedlerne, red), men trykmålerne er grimme, og der var ikke rigtigt nogen, der kunne svare på, hvorfor de behøvede at være der – og så har vi udfordret især Frederik til at finde andre løsninger”, siger Simon Skaarup fra Stauning Whisky.
Valget af TIA-portalen gjorde det lettere at integrere de nødvendige sikkerheds-løsninger.
En af de store fordele ved TIA-portalen er, at sikkerheden er fuldt integreret i alle komponenter. Sikkerheden ligger ikke kun i controlleren, men helt ude i alle drev. Så hvis der opstår en brist, lukker hele systemet sikkert ned i den rigtige rækkefølge”, siger Karsten Thorsen fra Siemens.
Sikkerheden spiller også en rolle i valget af komponenter nede i de lukkede rum under destilleriet, hvor rør, ventiler og el-tavler kommer til syne. For også el-skabene, skinnesystemer og tavlekomponenter er fra Siemens.
”Forskellen til andre fabrikater er måske ikke markant, men skinnesystemet fra Siemens er fleksibelt, så vi kan klikke komponenterne lidt hurtigere på. Og når nu alle komponenterne er fra Siemens, så medfører det den fordel i forhold til sikkerhed, at det er typetestet”, siger Flemming Egebjerg, salgschef i JE-elkas, der har leveret el-tavlerne.
Foruden sikkerheden har automationsanlægget overrasket Stauning Whisky positivt på to andre områder. Det ene er hygiejne, hvor CIP-anlægget sørger for automatisk rensning af alle rør mellem hver batch.
Det er et af de områder, hvor jeg havde forestillet mig noget mere enkelt, men hvor den fuldautomatiske løsning medfører mange fordele. Vi skal nu også fordele væske fra gærtankene ud i 16 pot stills, og en del af vores skalering er at erkende, at vi ikke længere kan gøre den slags manuelt”, siger Simon Skaarup.
Balancen mellem det manuelle og det automatiske har været en rød tråd igennem hele processen, og diskussionen om, hvor grænsen går, vil sikkert fortsætte langt ind i de første produktioner.
Som anlægget er sat op nu, har vi svært ved at lave fejl. Men vi skal kunne eksperimentere, så vi skal lige finde ud af, hvilke af de bindinger, systemet er sat op med, som er smarte, og hvilke der er irriterende. Selvom vi vægter håndværket, behøver vi ikke være dumme, så vi tager imod al den hjælp, vi kan få fra automatiseringen. Det er også derfor, vi har valgt den mest moderne løsning, som Flexmatic præsenterede os for. Men det er og bliver os, der skal træffe beslutningerne”, siger Lasse Vesterby.

God whisky kan gentages i det uendelige

Muligheden for at eksperimentere hænger sammen med den anden positive overraskelse i systemet. Eller det vil sige, at en overraskelse var der ikke tale om, for det var planlagt, at der skulle indbygges en stor grad af sporbarhed i anlægget, så Stauning Whisky altid kan gå tilbage og genskabe processerne, når de rammer en smag ud over det sædvanlige.
Vores største gevinst ved systemet er helt sikkert sporbarheden. Det havde vi også ovre i det gamle landbrug – der var det bare med kuglepen og papir. Nu kan vi klikke ind i WinCC Professional SCADA-systemet og spore alle detaljer i alle batch”, siger Lasse Vesterby.

Læring: Det behøver ikke være grimt for at være effektivt

Hele vejen rundt blandt de mange involverede i projektet er der enighed om, at det har været et af de mest interessante udviklingsforløb. Alle som én er de blevet udfordret på vanens magt og er gået derfra med inspiration til nye måder at angribe nye opgaver på: Måske bedst udtrykt af bygherrerådgiveren fra DS Triple.
Folkene bag Stauning Whisky er fantastiske historiefortællere. De er virkelig gået tilbage til rødderne i deres måde at producere whisky på, og det fangede mig virkelig at få lov til at hjælpe dem med at forny produktionen og samtidig holde fast i rødderne. Nu står vi så her i en fantastisk bygning, der kombinerer håndværk, æstetik og teknik. Det har været en stor inspiration at være med i et projekt, hvor fokus er så meget på oplevelsen fremfor teknologien. En læring herfra, der allerede har smittet af på vores virksomhed, er, at det ikke behøver at være grimt for at være effektivt”, siger Karsten Olesen, adm. direktør i DS Triple.

Her ses en del af det store team bag.