Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Opfylder dine nye elinstallationer kravene i DS/HD60364

19. juni 2018

Den nye installationsbekendtgørelse og overgangen til DS/HD60364 trådte I kraft den 1. juli 2017.

Med en overgangsperiode på to år, er der nye installationsregler, som du skal følge. Du kan stadigvæk anvende den gamle Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 6 i en overgangsperiode, men herefter skal alle installationer opfylde de harmoniserede regler I HD60364-serien.

Grafik: Sikkerhedsstyrelsen

I bund og grund var Stærkstrømsbekendtgørelsen allerede baseret på IEC/EN60364 standarden, men der var tilføjet en hel del nationale særregler. Med overgangen til DS/ HD60364 er langt de fleste danske særregler bortfaldet, og nu projekterer vi i bund og grund elinstallationerne ud fra samme installationsregler i alle IEC-lande.

Yderligere krav til dokumentation

Et af de nye punkter i overgangen til den nye standard er, at der vil blive sat yderligere krav til dokumentation om, hvorvidt installationen følger standarderne. Du skal fremover udarbejde og sikre, at der foreligger tekniske beregninger på elinstallationerne, hvis du helt eller delvis afviger fra standarden. Du skal sikre, at der er udarbejdet dokumentation på, at installationen rent faktisk kan håndtere belastningerne under de valgte installationsmetoder og omgivelsestemperaturer, uden at dette måtte medføre fare for personer, husdyr eller ejendom.

Det vil derfor heller ikke fremover være muligt at vælge kablets dimension på baggrund af sikringsstørrelsen, men kræver en beregning baseret på kablets placering og varmeafledningsforhold. Dette gælder også, selvom du vælger at dimensionere dine kabler ved brug af den danske 75% særregel.

Komplet dimensionering og dokumentation med Simaris Design

Har du brug for et unikt værktøj til dimensionering af dine elinstallationer i henhold til DS/HD60364, så er der hjælp at hente. Du kan nemlig kvit og frit downloade Simaris Design-værktøjet, som dimensionerer hele din lavspændingsinstallation og giver dig komplet dokumentation på hele installationen – fra forsyningstransformere til den sidste stikkontakt. Dvs. at alle kabler, kanalskinner og beskyttelsesudstyr dimensioneres ud fra DS/HD60364 og andre relevante installations- og produktstandarder.

Programmet giver komplet overblik og dokumentation omkring selektivitet, spændingsfald, kortslutningsstrømme, indstilling af luft- og kompakte maksimalafbrydere og meget mere.


Produktspecialist Allan  Pedersen 

 allan-pedersen@siemens.com