Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Arbejder du med Safety?
Optimer din arbejdsproces med version 15

21. marts 2018

I forbindelse med at version 15 er udgivet, er der nye muligheder for at optimere din arbejdsproces. Dette skal du ikke gå glip af.

Få bedre overblik med Hardware and Software Signature

Collective Signature er et aftryk af, hvordan program og hardware er sat op (populært sagt: hvem har gjort hvad). I dag dækker Collective Signature over det aktuelle safety-program samt safety relaterede parametre for F-CPU og F-I/O. I forlængelse af denne, er der med version 15 nu også indført yderligere information for fail-safe software og hardware signature for fail-safe S7-1200 og S7-1500 CPU’er. Det giver dig ganske enkelt et bedre overblik over, hvor ændringer er foretaget – er det i hardware opsætning eller er det en software ændring?

Bemærk, at F-signaturer vises i Safety Administration Editor (SAE) og er en del af Safety Summary.

Overflow handling – nu også i fail-safe!

Ved visse instruktioner, især matematiske, kan du komme ud for, at resultatet er uden for området og dette udløser en overflow-fejl, som medfører, at controlleren simpelthen går i stop.

Dette stop kan du undgå:

For fail-safe S7-300 / S7-400 CPU’er ved at spørge på det tilhørende overflow ”Query OV status bit” instruction i det efterfølgende network.

For fail-safe S7-1200 / S7-1500 CPU’er er programmering af overflow-håndteringen ganske enkelt at sætte et bit til ENO enable output.

Overflow-handlinger er supporteret i følgende instruktioner: ADD (Add), SUB (Subtract), MUL (Multiply), DIV (Divide), NEG (Generate two’s complement), ABS (Form absolute value: S7-1200, S7-1500) og CONVERT (Convert value)

Sådan programmerer du optimalt med Safety

Der er nu skrevet en Safety Programming Guideline til S7-1200/1500, og følger du anbefalingerne i denne, opnår du en række fordele:

  • Genanvendelse af programelementer

  • Nemmere accept (code review, error detection and correction)

  • Større fleksibiltet ved programændringer

  • Reducering af programmeringsfejl

  • Forøget anlægtilgængelighed ved at undgå CPU stop

  • Større læsbarhed for 3. partner

  • Reduceret runtime for Safety programmetProduktspecialist Kim  Meyer-Jacobsen 

 kim.meyer-jacobsen@siemens.com