Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Optimering af din tavleproduktion.

25. juli 2017

Digitaliseringen ændrer alt – også den måde vi arbejder med design og produktion af distributions og automationstavler. Presset fra udlandet vokser på den danske tavlebranche.


Kunderne er begyndt at kigge ud over grænsen for at finde nye tavleleverandører. Dette er en reaktion på, at mange tyske tavlebyggere er blevet konkurrencedygtige i kraft af, at de har digitaliseret deres produktion. Der er ingen tvivl om, at konsekvensen af dette er, at de danske tavlebyggere bliver nødt til at komme med på den digitale bølge. De bliver nødt til at reagere og udnytte de digitale muligheder, der findes, til at automatisere deres egen tavleproduktion, for at forblive konkurrencedygtige og dermed sikre, at ordrerne ikke lander hos udenlandske tavlebyggere.

Udover krav til kvalitet, fleksibilitet og effektivitet stilles der i fremtiden langt større krav til dokumentation og sporbarhed. For at leve op til disse krav er tavlebyggere nødt til at vælge digitaliseringsvejen. For tavlebyggere betyder digitaliseringen fx, at robotter kommer ind i produktionen, hvor de som et eksempel opmåler, tilpasser og monterer ledninger på komponenterne. Den digitale tvilling af tavlen afgiver data til produktionsudstyret, så produktplacering, ledningstræk, montagehuller og opmærk- ning er fuldt ud automatiseret. Siemens svar på, hvordan virksomheder udrustes til at løse sådanne udfordringer og være på forkant med den fremtidige udvikling, hedder Integrated Control Panels (ICP).

Med ICP er digitaliseringen tænkt ind som en naturlig del i projekteringen af automa- tions- og distributionstavlerne. ICP er den hurtige vej til at optimere tavlen. Dette gøres ved hjælp af de nye digitale mulighe-der, der findes i forbindelse med design og produktion af distributions- og automati- onstavler. Dvs. digitale værktøjer, som understøtter de fysiske produkter og gør hverdagen lettere, da fejlene minimeres.

ICP kan fx hjælpe med at reducere tiden fra idé til færdigt projekt. Der opnås også en forbedret fleksibilitet, øget kvalitet og effektivitet. Ved at bruge værktøjer som fx EPLAN Electric P8 kan man benytte den dokumentation ICP stiller til rådighed. På samme måde som i andre industrier, begynder man at arbejde med den digitale tvilling af et projekt. Man fremstiller projek- tet digitalt, tester, designer og udarbejder dokumentationen. Alle data for at kunne udarbejde 3D tegninger og varmetest med den digitale tvilling er kontinueligt til stede. Dokumentation for produktion og slutkunden inkl. manualer og certifikater er til rådighed på en nem og hurtig måde og kan tilpasses eventuelle ændrede forhold uden en masse besvær.

Dimensionering af tavlemateriel
Dimensioneringsværktøjet Simaris Design giver dig mulighed for at dimensionere alt fra transformere i hovedforsyningen ud til den sidste stikkontakt. Dvs. alle kabler, kanalskinner og beskyttelsesudstyr. Programmet giver et overblik omkring selektivitet, spændingsfald, kortslutnings- strømme, effektbalance og udarbejder komplet dokumentation af hovedlednings- diagrammer, indstillinger af beskyttelses- udstyr m.m. i henhold til gældende standarder. Kontakt Jesper Laursen, hvis du vil høre nærmere, jesper.laursen@siemens.com

Digitale værktøjer til Basic Automation
Der findes digitale værktøjer til udvælgelse af den rigtige frekvensomformer og gearmotor, fx hvordan det er muligt at generere pdf-dokumenter, stepfiler, EPLAN macro etc. Derudover findes række engineering tools, heriblandt DT Configurator, Sinamics Selector, TIA Selection Tool og dimensione- ringsprogrammet Sizer. Kontakt Bjarne Jørgensen, hvis du vil høre nærmere, bjarne.joergensen@siemens.com

Automationstavler med EPLAN i Siemens
Siemens og EPLAN har fokus på effektiv håndtering af produktspecifikke data til brug i den komplette dokumentation af automations- og distributionstavlen. Ved hjælp af frit tilgængelige EPLAN makroer på Siemens tavlekomponenter er det enkelt at genere ”den digitale tvilling” af tavlen, hvor virtuel design og konstruktion sikrer hurtigere udviklingstid og færre omkostninger. Kontakt John Mortensen, hvis du vil høre nærmere, john.mortensen@eplan.dk

Online Tools – CAx-data, Mall og brugerdefinerede manualer
Siemens Industry Mall og Siemens Industry Online Support er nogle af de digitale værtøjer, som gør hverdagen nemmere for dig. Her findes bl.a. mulighed for let indsamling af dokumentation, nem download af CAx data fra Siemens download center, hvor du selv kan sammensætte den pakke af infor- mation, der er brug for til projektet. CAx data omfatter blandt andet 2D og 3D tegninger, forbindelsesdiagrammer, EPLAN makroer, datablade, manualer, certifikater m.m.

Software til varmetabsberegning Simaris Therm 2.0 er Siemens nyeste software til at lave varmetabsverifikation af tavler. Der stilles i dag krav til dokumentation på, at tavlerne kan håndtere varmeudviklingen fra de komponenter, der monteres. Simaris Therm udarbejder komplet doku- mentation på, om de gældende standarder er overholdt, og derved sikres optimal drift og levetid for tavlen. Kontakt Allan Pedersen, hvis du vil høre nærmere, allan-pedersen@siemens.com.

Digitale konfigurationsværktøjer
Du kan spare rigtig meget projekteringstid ved at benytte digitale konfigurationsværktøjer. Med de nye digitale online værktøjer sikrer du dig et hurtigt og korrekt pro- duktvalg til automationstavlen. Som yderligere hjælp kan du anvende Siemens konfigurerings- og konverteringsværktøjer. Kontakt Andreas Gyes, hvis du vil høre nærmere, andreas.gyes@siemens.comMaria Aagaard 

 maria.aagaard@siemens.com