Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Mindsphere - fra data til viden og værdifulde resultater

10. marts 2017

For de fleste virksomheder er situationen i dag, at de – på trods af at have massive mængder af data til rådighed – stadig mangler viden om deres produktion. Udfordringen og den udvikling, som vi skal igennem, er at gå fra ”massive data” til ”smart data”. Den nye cloud- tjeneste fra Siemens, MindSphere, bidrager, til at den store mængde af data genereret under fremstillingsprocessen kan indsamles, lagres og analyseres og dermed skabe reel værdi


Digitaliseringen vil gøre det muligt for virksomheder at minimere deres omkostninger ved at optimere deres produktion, helt uden menneskelig indgriben. Men for at nå hertil skal store mængder af data indsamles, lagres og analyseres og omdannes til brugbar viden. Grundlaget for sådanne digitale tjenesteydelser er den cloud-baserede infrastruktur, som er udviklet af Siemens, vi kalder den for MindSphere. Dette er et åbent industrielt IT-økosystem, en platform, som kunder og udviklere kan bruge til at udvikle, udbygge og drive applikationer i ”skyen”. Maskinbyggere og applikationsudviklere kan få adgang til platformen via åbne grænseflader og bruge det til deres egne tjenester og analyser – for eksempel til online overvågning af globalt installerede maskiner, industrielle robotter eller industrielt udstyr, såsom kompressorer og pumper.


Hvordan er MindSphere bygget op?
MindSphere konceptet forstås bedst, hvis vi opdeler det i dets tre hovedkomponenter. 

MindConnect
MindConnect er dit interface til produktionsapparatet. Via dedikeret hardware, som fx vores MindConnect Nano, kan du allerede nu nemt, hurtigt og sikkert skabe forbindelse mellem dine deltagere på PROFI-NET og “skyen”. Vi arbejder målrettet på også at frigive direkte interfaces via bl.a. Simatic S7-1500, således at du har direkte og sikker adgang til “skyen” fra din controller. Ligeledes arbejdes der på at frigive et MindConnect softwarebibliotek, således at du selv kan implementere MindConnect funktionaliteten i din hardware og/eller software. Det unikke ved MindConnect er bl.a. den enkle og hurtige opsætning, fokus på industriel IT-sikkerhed, samt brugen af industriel hardware. 

MindSphere
MindConnect og MindSphere kan i fælles- skab beragtes som ”Platform as a Service” (PaaS). Vi er nu i ”skyen”, og her håndteres fx bru- geradministrationen, opsætning af Mind-Connect lageret og ikke mindst selve datalagringen. Her findes også et udviklingsmiljø til applikationslaget. Det er ligeledes i MindSphere (PaaS) at ”placeringen af skyen” fastlægges. Visionen er, at man i fremtiden kan anvende forskellige Infrastructure as a Service (IaaS)-koncepter som basis for MindSphere. Du har sikkert hørt om public cloud, private cloud og on-premise cloud, der dækker over ”hvor” og ”hvordan” dine data håndteres. Altså om du anvender en ekstern IaaS løsning, eller om du selv drifter din hardware.


MindApps
Det er her, at de typisk webbaserede appli- kationer arbejder. Det er her, at du som bruger kan se dine strukturerede data og dine analyseresultater. MindApps arbejder som Software as a Service (SaaS), hvilket betyder, at du netop ikke selv skal holde styr på softwareinstallation, updates etc., men reelt blot kan bruge applikationen, når du har brug for den.

Siemens tilbyder en række grundlæggende applikationer, og vi arbejder målrettet på at tilbyde dig endnu flere inden for den nærmeste periode. Også store softwarehuse som fx AtoS og Accenture arbejder på at kunne tilbyde rele- vante applikationer via MindApps. Ikke mindst er det vigtigt, at du som fx systemintegrator eller OEM selv kan udvikle dine egne MindApps applikationer, og dermed sælge denne digitale serviceydelse til dine egne kunder. Som slutbruger har du selvfølgelig også mulighed for at udvikle dine egne MindApp applikationer. 

MindSphere er også en ny forretningsmodel
Med MindSphere tager vi også fat på en ny måde at tænke forretning på. Hvor vi i dag primært køber og sælger hardware og soft- wareprodukter inden for industrien, så skal vi fremover også til at tænke på de såkaldte digitale services. Når du først har købt et MindConnect interface, så er resten en service-ydelse. Som bruger betaler du altså en pris, der fx svarer til, hvor mange datapunkter du ønsker at opsamle, hvor tit du ønsker at opsamle dem, og hvor lang tid du ønsker at gemme dem. Ligeledes betaler du for den analyseydelse, som du har brug for. 

Vil du vide mere?
Vi håber, at vi med denne korte introduktion har været med til at give en bedre forståelse for, hvad MindSphere er, og hvad det betyder for dig. Vi vil i senere artikler og via andre kanaler fortsætte med at infor- mere omkring MindSphere, og du er velkommen til at kontakte os for en yderligere dialog. Hold dig opdateret via www.siemens.com/mindsphere, hvor du også kan tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev om netop dette.Anders Novi Hansberg 

 anders.handberg@siemens.com