Automation

Referencer

Æstetik og automation i flaskens ånd

Stauning Whiskys nye destilleri i Vestjylland er bygget op om det mest moderne udstyr, der findes i Totally Integrated Automation (TIA) -platformen fra Siemens. Alligevel vægter håndværk og æstetik højere end oppetid og effektivitet. Den integrerede automationsløsning giver høj sikkerhed på komponentniveau - uden at skæmme udseende i det smukke destilleriet.


The spirit of beauty and automation in whisky making

Stauning Whiskey's new distillery in West Jutland is built on the most modern equipment found in the Totally Integrated Automation (TIA) platform from Siemens. Nevertheless, craftsmanship and aesthetics weigh higher than uptime and efficiency. The integrated automation solution provides high componentlevel security - without compromising the appearance of the beautiful distillery.


Siemens og Grundfos deler algoritmer og digital platform på dansk slagteri

Hvis man skal have fuldt udbytte af nye digitale teknologier, er maskinbyggere og leverandører nødt til at dele data og algoritmer i åbne økosystemer. Sådan lyder det fra Siemens og Grundfos, der udveksler data i et nyt projekt på Danish Crowns slagteri i Horsens


Det kræver innovative partnere og fremtidssikre løsninger at matche mejeri-branchens hastige udvikling

Siden 2001 har Au2mate og Siemens samarbejdet om at udvikle og levere avancerede automationsløsninger til specielt mejeribranchen
i Danmark og udlandet. Løsningerne udarbejdes i teamwork og tæt partnerskab med kunden, hvor kravene til dokumentation, sporbarhed og forædlingsprocessen er øget kraftigt inden for de senere år.


Digitalisering sætter skub i produktiviteten

Nedetiden er elimineret, al procesdata er konstant tilgængeligt for kunden, og central diagnostik af alle komponenter på to fabrikker på to kontinenter giver proaktiv vedigeholdelse og optimeret performance. National Oilwell Varco er et fremtrædende eksempel på, hvordan et industrielt netværk tilfører en virksomhed fordelene ved digitalisering.


Ny solfanger teknologi baner vejen for den grønne omstilling hos Brønderslev Forsyning

Brønderslev Forsyning A/S havde en vision om at producere fjernvarme ved hjælp af solenergi. Denne version er nu realiseret i et banebrydende anlæg. For første gang i verden idriftsættes et biomassebaseret Organic Rankine Cycle-anlæg, der i kombination med et solvarmeanlæg kan udnytte ny teknologi på en spændende og "grøn" måde. Siemens er samarbejdspartner og leverer teknologi samt avanceret software til anlægget.


Tæt samarbejde mellem Arla, Siemens og DJH resulterer i innovativt afgangsprojekt

Et automatisk pulverdoseringsanlæg blev resultatet af tre unge industrielektriker-lærlinges visionære idéer og tanker. Afgangsprojektet blev til i tæt samspil mellem Den jydske Haandværkerskole, Arla, Siemens og ikke mindst de tre lærlinge, som med stort engagement, flid og dygtighed høstede højeste afgangskarakterer.

Virksomhed: Den jydske Haandværkerskole og Arla

Dato: Marts 2018


Succesfuld Opgradering af avanceret produktionsanlæg med SIMIT.

Kundecase-DAN-Palletiser

Fertin Pharma har netop opgraderet SCADA-systemet, som overvåger og styrer processerne I produktionen. Opgraderingen er foregået med det nye siikre og pålidelige simuleringsværktøj SIMIT.

Virksomhed: Fertin Pharma
Dato:
Juli 2017


DAN-Palletiser A/S opnår store besparelser med decentrale Sirius M200D motorstartere.

Kundecase-DAN-Palletiser

Færre montagetimer og kortere kabellængder giver betydelige besparelser ved at anvende decentrale Sirius M200D motorstartere i stort ompalleteringsanlæg.

Virksomhed:
DAN-Palletiser A/S
Dato: Februar 2017


Robotterne kommer - og nu kan du styre dem fra en PLC

Kundecase: Robotterne kommer - og nu kan de styres fra en PLC.

Slut med at vente på robotspecialisten. Vedligehold og justeringer i opsætningen af robotter kan klares af automationsteknikere direkte i en PLC ved hjælp af mxAutomation, der er udviklet i samarbejde mellem Siemens og KUKA. Systemet er i brug hos stor dansk
industrivirksomhed.

Virksomhed: C&H System
Dato: Februar 2017


Kanalbroernes driftsikre hjerne

Trangravsbroen og Proviantbroen på Christianshavn binder hovedstadens kvarterer tættere sammen. Firmaet Intego har med
Siemens redundante S7-400H PLC skabt broernes driftssikre hjerne.

Virksomhed: Intego

Dato: Juni 2016


Vellykket migrering til den nye Simatic ET 200SP Open Controller

Lytzen i Herlev, som leverer steriliseringsovne til medicinalindustrien over hele verden, stod overfor udfasning af den IPC-løsning, som igennem flere år har understøttet deres kontrolsystem Lytcon 3. De valgte som nogen af de første at tage springet over på den nye fremtidssikrede ET200SP Open Controller fra Siemens. Migreringen til den nye løsning forløb nemt og effektivt.

Virksomhed: Lytzen

Dato: Juni 2016


Siemens komponenter skaber et sikkert fundament

 
Dan-Web Machinery, har installeret det første produktionsanlæg, med en særlig metode til behandling af cellulosefibre på en fabric i USA. Anlægget til et større millionbeløb, skal producere et helt nyt, patenteret papirprodukt. For at minimere risikoen i det nye anlæg, er al styring bygget med Siemens komponenter.
 
Virksomhed:
Dan-Web Machinery
Dato: Marts 2015


Øl-armbånd gør bare festen smukkere

 
Både backbone og brugergrænseflade, har fået en seriøs ansigtsløftning, med version 2 af ølsystemet, til medhjælperne på årets Skanderborg Festivel. Vi kigger ind under mortorhjelmen på det kontantløse øl-system til Danmarks Smukkeste festival.
 
Virksomhed:
Smukfest
Dato: September 2014


Dansk teknologi med tyske komponenter indtager Østrig

 
Vestjyske Kallesøe Machinery A/S, besluttede for to år siden, udelukkende at bruge Siemens-komponenter, i deres anlæg til træindustrien. Den beslutning er faldet i god jord hos østrigske Pfeifer, der har taget de to første maskiner til limtræsbjælker i brug. De er meget tilfredse.
 
Virksomhed
: Pfeifer Group
                                              Dato: Juni 2014


Strømlinede og intelligente automationsløsninger til Lolland-Falsters hvide guld

 
I maskinrummet, på Danmarks to tilbageværende sukkerfabrikker på Lolland-Falster, er man i fuld gang med et generationsskifte. Processerne optimeres, automationskomponenterne strømlines, og alt gøres klar til en fremtid, hvor automation og it-systemer smelter sammen. Valget faldt på Siemens, pga. kvaliteten og den omfattende produktportefølje. Efter at samarbejdet er intensiveret mellem de to virk-somheder, er det Siemens høje serviceniveau, der skaber størst værdi.
 
                                              Virksomhed
: Nordic Sugar
                                              Dato: Marts 2014


Højere oppetid på Linak-fabrikken

 
På Linak-fabrikken på Als, er der et fabriksafsnit, der primært producerer lineære aktuatorer til sygehussektoren. Samtlige aktuatorer herfra, gennemgår en kompliceret testprocedure, inden de forlader fabrikken. Teststationerne med opsamling af testdata, har netop gennemgået en omfattende modernisering med bl.a. indsættelse af Simatic Microbox-IPC'er.
 
Virksomhed:
Linak A/S
Dato: December 2013


Teknikerens drømmejob

 
"Vi kan finde på hvad som helst," lyder mottoet fra SVM Automatik fra Silkeborg. Og det er præcist det, de har gjort med udviklingen af de to fabriksklare produktionsanlæg, for en større dansk medicinalvirksomhed. Den anden og sidste produktionslinjen, er netop  ankommet til fabrikken i Asien, efter omfattende kontrol og test i Danmark.
 
Virksomhed:
SVM Automatik
Dato: December 2013


Et SCADA-system til hele produktionen, giver forkromet overblik fra sofaen

 
Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S i Haderslev, har med vilje altid haft produktionen delt op i syv selvstændige systemer. Det var en velovervejet revolution, da maltfabrikken for tre år siden, valgte at samle deres HMI-systemer i et fælles klient-serverbaseret SCADA-system. Det har de ikke fortrudt.
 
Virksomhed:
Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S
Dato: September 2013


Et 200SP vinder på den samlede økonomi

 
KSN Industri i Bjerringbro, bygger specialmaskiner til flere brancer, og producerer også egenudviklede vaskeanlæg, i mindre serier til affedtning og rensning af emner fra bearbejdningsmaskiner.
 
Virksomhed:
KSN Industri
Dato: September 2013


Ny automatik hos Carlsberg Læsk

 
Automatikken på Coca Cola-tapperiet i Fredericia, havde 17 år på bagen og trængte til udskiftning. Carlsberg, der ejer tapperiet, valgte at forny styringen af forsyning og blanding helt fra bunden. Det har givet langt bedre overblik og styring. Blandt andet, kan anlægget nu styres alle steder fra - også hjemme fra sofaen.
 
Virksomhed:
Carlsberg Læsk
Dato: Juni 2013


Standardisering øger forsyningssikkerheden

 
Kommunesammenlægningerne i 2007 og den efterfølgende sammensmeltning af de sammenlagte kommunersforsyninger, resulterede i, at anlæg med forskelligt tekniskudstyr, skulle sammenkøres og vedligeholdes. Hvis stordriftsfordelene ved kommunesammenlægningen skulle gennemføres på forsyningsområderne, var det nødvendigt med nogle overordnede retningslinjer, om de anvendte teknologier og teknisk udstyr på forsyningsanlæggene.
 
Virksomhed: Vestforsyningen A/S
Dato: December 2012


Hurtig kommunikation reducerer risiko for oversvømmelser

 
Spildevandscenter Avedøre, har påbegyndt en udskiftning af forældede systemer, til styring og dataopsamling i pumpestationer og på målepunkter i kloaknettet. Eksisterende styringer, af flere fabrikater i understationerne, udskiftes til SIMATIC S7-1200 med GPRS-kommunikation.
 
Virksomhed:
Spildevandscenter Avedøre
Dato: september 2012


Øl-automat til Smukfest 2012

 
Medarbejderne på Smukfest, har fået et automatisk og ubemandet øl-system, der skænker billige fadøl ud til de tørstende frivillige - og samtidig holder styr på afregning. Og så kan en holdformand, endda give fri bar til sine folk, selv om de er fordelt over den kæmpestore festivalplads.
 
Virksomhed:
Smukfest 
Dato: September 2012


Automationsprojekt med integrerede FDA-optioner

 
Lytzen i Herlev, har i mange år, været førende med hensyntil steriliseringsovne til medicinalindustrien. Med en opgradering af styresystemet, samt et nytænkt concept med integration af dataopsamling/rapportering i henholdtil FDA-krav, er Lytzens styresystem Lytcon 3, nu også kommet til tops.
 
Virksomhed:
Lytzen
Dato: Juni 2012


Efter 20 år får Kommunekemi endelig fuldautomatik

 
Det er næsten 20 år siden, at el-ingeniør Jørgen Pedersen, indviede tromletømningsanlæg nummer fire på Kommunekemi. Nu har han endelig fået mulighed for, at automatisere verdens eneste lukkede og sikre anlæg til behandling af brandbare opløsningsmidler. Komplet, automatisk og integreret styring med TIA, Totally Integrated Automation.
 
Virksomhed
: Kommunekemi
Dato: Juni 2012