Bæredygtig energi

Stigende energiforbrug og mangel på ressourcer udgør et alvorligt problem for klima, miljø og fremtidens befolkning. Det stiller krav om vedvarende energiproduktion og intelligent energiforsyning.

Klimaet er essentielt for hele vores eksistens. En af nutidens største udfordringer er derfor at balancere mellem forhindring af klimaforandringer og opfyldelse af vores behov for energi.

2001-2010 har været det varmeste årti nogensinde og med den højeste CO 2-koncentration i atmosfæren. Hvis vi skal sikre fremtidens forsyning af energi, skal det derfor være på et bæredygtigt grundlag. Det udfordrer både energiproduktion og energitilførsel.

Bæredygtige energiløsninger i Danmark

Anholt Havvindmøllepark.jpg

Danmarks største havmøllepark

Som Danmarks største havmøllepark genererer Anholt Havmøllepark energi nok til at dække 400.000 danske husstandes årlige forbrug med ren og grøn strøm.


Unik energirenovering i Guldborgsund

Guldborgsunds børn og voksne kan glæde sig over et bedre indeklima i skoler og daginstitutioner og årlige besparelser på 12 mio. kr. med en af Danmarks største ESCO-aftaler.Synkronkompensator.jpg

Win-win i Greve

Kan man tjene penge og få et bedre miljø samtidig? Det lyder næsten for godt til at være sandt, men i Greve kommune giver et forbedret indeklima store besparelser.


Vindeventyr.jpg

Verdensmestre i vind

Det danske vindeventyr er enestående. Vi har bygget en hel industri op, der år efter år sætter nye verdensrekorder. En sommernat i 2015 producerede vindmøllerne hele 140 % af vores samlede elforbrug.Synkronkompensatorer stabiliserer elnettet

Stabilitet Danmark grønne el-net

Dansk vindenergi slog rekord i 2015: Hvad der svarer til 42,1 % af vores elforbrug, blev dækket af vindkraft. Men vinden skaber også ustabilitet. Synkronkom-pensatorer er løsningen.
Intelligent forsyning af vedvarende energi

En balance mellem klimaforandringer og energibehov kræver vedvarende energiproduktion i kombination med avancerede teknologiske energisystemer. Ved at udnytte ingeniør- og dataekspertise i sammenspil kan vi sikre fremtidens energiforsyning og -tilførsel på en bæredygtig måde.

Fremtidens energi er elektrisk. For kun gennem elektrificering kan vi bruge den grønne energi, som vi får fra vedvarende energikilder.

Balancen kræver udvikling af driftssikre og omkostningseffektive on- og offshore vindmølleteknologi. Med stærke kontrolsystemer sikres optimal drift og energiproduktion. Det gør vindenergi konkurrencedygtigt mod fossile energikilder.

Samtidig kræves et intelligent el-net ( Smart Grid), der kan fastholde spændingen og fordele energilagre til de husholdninger, biler og virksomheder, som har et behov. Smart Grid giver dig muligheden for at opvarme huset, når vinden blæser kraftigt, og strømmen dermed bliver billigere.