Stabilitet til danskernes grønne el-net

Danskernes andel af vindenergi slog rekord i 2015: Hvad der svarer til 42,1 % af vores el-forbrug blev dækket af vindkraft. Men vinden skaber også ustabilitet og svingninger i transmissionssystemet. Synkronkompensatorer er løsningen.

Svingninger i vindstyrke skaber ustabilitet

Synkronkompensator er løsningen til danskernes grønne elnet

Danmark er et af de få lande, hvor el-forbruget dækkes af så stor en andel af vindkraft. Den store andel af vindenergi skaber dog en række udfordringer for energinettet og -transmissionen.

Vindenergien erstatter nemlig den traditionelle el-produktion fra centrale kraftværker, som hidtil har stået for fastholdelsen af spændingen i nettet. Samtidig er det svært at kontrollere svingninger i vindstyrken, hvilket skaber ustabilitet.

Derfor har det været særligt vigtigt med gennembruddet til at stabilisere det grønne el-net: Synkronkompensatorer.

Video: How can we stabilize a power grid based on wind power?

Video: How can we stabilize a power grid based on wind power?
Denmark has set a target for 2020 where 50% of the power supply must come from wind power. More wind power means shutting down the power stations that stabilizes the power grid.

Synkronkompensatorer kan fastholde spændingen

Synkronkompensatorer kan fastholde spændingen

En synkronkompensator er en slags generator, der alene drives af el-nettet i stedet for af en kedel og turbine. Synkronkompensatorer er designet til at fastholde spændingen i transmissionssystemet i stedet for de centrale kraftværker. Det stabiliserer nettet og sikrer derved, at vores tv ikke flakker hjemme i stuerne, selvom vinden blæser.

Siemens har leveret synkronkompensatorer til Energinet.dk, som er ansvarlig for den danske energiforsyning. Tre anlæg er blevet installeret i Bjæverskov, Herslev og Fraugde, der sikrer den bedste udnyttelse af vindenergien. De giver både økonomiske og miljømæssige fordele.

Stigende behov for flere synkronkompensatorer

Regeringen har et mål om at dække 50 % af det danske energiforbrug med vindenergi og reducere CO 2-udledningen med 40 % inden 2020. Hvis vores forsyningssikkerhed skal opretholdes ved disse mål, vil vi i fremtiden opleve et øget behov for flere synkronkompensatorer.

Teknologiske kvalitetsløsninger og bæredygtighed er ikke hinandens modsætninger – tværtimod.

#BæredygtigtDK