Intelligent infrastruktur

Hastigt voksende befolkningstal og byer kræver bæredygtige løsninger inden for intelligente trafiksystemer, effektiv energidistribution og moderne bygningsteknologi.

Infrastruktur er essentiel for, at alle industrier, økonomier og samfund kan fungere. Den transporterer personer og gods, forsyner os med energi og stimulerer vækst og velstand. Alligevel er flere og flere byer udfordret ved systemer, der er overbelastede eller forældede.

 

Intelligent infrastruktur i Danmark


Stabilitet til Danmarks grønne elnet med synkronkompensatorer

Grøn omstilling med elektriske busser

Med en renere luft og lavere støjniveau nyder passagerer allerede godt af el-busser i vor nabobyer. Men elektriske busser er også en attraktiv mulighed for Københavns 1 million daglige passagerer.Elektrificering af Danmarks jernbanenet

Færre forsinkelser og flere tog til tiden

1.300 km af det danske jernbanenet står foran en omfattende elektrificering, der ikke kun er til gavn for klima og miljø, men også giver hurtigere og mere stabil drift for togpassagerer.
Scandlines hybridfærger sparer på udledningen af CO2

Miljøvenlig færgefart i Scandlines' hybridfærge

Kun de mest opmærksomme færgepassagerer kan mærke de gavnlige ændringer ved et nyt hybridsystem. Men løsningen har større betydning for miljøet og Scandlines, end man skulle tro.
Megatrends: Globalisering, urbanisering og klimaforandringer

  • Fra 2000 til 2012 tredobledes volumen af global handel.

  • I 2050 forventes 70 % af verdens befolkning at leve i byer. Efterspørgslen på transportmuligheder forventes at tredobles.

  • 2001-2010 har været det varmeste årti nogensinde.

Disse megatrends øger dag for dag presset på vores systemer. Derfor er det afgørende, at udfordringerne herved bliver håndteret.

 


Kombination af hardware og software er løsningen

Udfordringerne kræver en mere intelligent og integreret tilgang til infrastruktur – en tilgang, der maksimerer kapaciteten og effektiviteten af infrastrukturen. Ved at kombinere ingeniør- og dataekspertise kan vi håndtere disse udfordringer.

Integrerede transportløsninger

Kombinationen kan eksempelvis udnyttes i integrerede transportløsninger for at sikre en hurtigere og mere glidende trafik. Det øger trafiksikkerheden og reducerer ressourceforbruget. Med færre ressourcer kan det forbedre vejenes trafikflow med op til 20 % og jernbanens kapacitet med op til 30 %. Vi kalder løsningen for Infrastructure 3.0.

Bygningsteknologi

Samme kombination kan også nyttiggøre bygningsteknologi, hvor smarte bygninger øger sikkerheden, forbedrer arbejdsmiljøet og sparer på ressourcerne. Integrerede automationsteknologier kan reducere energiomkostninger med op til 30 %.

Smart Grid

Den intelligente infrastruktur muliggør desuden, at vi kan bruge elektrisk vindenergi i vores el-net uden udsving på en intelligent måde. Vi kalder løsningen Smart Grid.

 

 #BæredygtigtDK