Fremtidens produktion

Med introduktionen af digitalisering står vi på tærsklen til den 4. industrielle revolution. Målet er øget produktivitet, effektivitet og frigørelse af ressourcer, så produktionsvirksomhederne forbliver konkurrencedygtige.

Industriproduktion er essentiel for vores økonomi og samfund. Den finansierer vores velfærdssamfund og forsyner os med varer, velstand og viden.

Industrien spiller fortsat en stor rolle for os alle; beskæftigelse, eksport og produktudvikling. Dermed driver danske industrivirksomheder i høj grad vækst og social stabilitet. Samtidig underlægges industrien flere og flere krav. Forbrugerne kræver nye kvalitetsprodukter og skræddersyede tilbud i høj hastighed. Regeringer stiller krav til minimal klima- og miljøpåvirkning. Det stigende pres sætter nye standarder for produktion. Det udfordrer virksomhederne – særligt i Danmark, hvor vores høje lønandel allerede trykker.

Fremtidens produktionsløsninger i Danmark

Frekvensomformere til Arla Foods Rødkærsbro.jpg

Bæredygtig osteproduktion

Har du tænkt over hvor meget energi det kræver at producere mejeriprodukter på større skala? Det har Arla. Energioptimering af ostemejeri reducerer forbrug af naturgas med 39 %.


Intelligente automatiseringsløsninger er fremtiden

Udfordringerne ved nye standarder kan overkommes ved sammenlægning af den virtuelle og reelle produktionsverden. Her er alt trådløst og indbyrdes forbundet. Med innovativ software og automatiseringsteknologier går virksomhederne ind i den 4. industrielle revolution. Vi kalder løsningen Industry 4.0.

Kombinationen af automatisering og Product Lifecycle Management (PLM Software) hjælper virksomhederne med at blive mere produktive, effektive og fleksible. Det øger virksomhedernes omstillingsparathed over for hurtigudviklende markeder.

Ved at lade automatiserede maskiner overtage trivielle rutineopgaver giver det samtidig virksomhederne muligheden for at holde produktionsarbejdspladserne i landet ved at reducere omkostninger og nedbringe lønandele. Det har stor betydning i et land som Danmark.

Software- og automationsteknologier gavner desuden ved at bruge mindre energi og blive mere ressourceeffektive. Det er til fordel for både virksomheden og en bæredygtig fremtid.

 #BæredygtigtDK