Når robotter frigør varme hænder

Ville det ikke være fantastisk hvis sygepersonalet havde endnu mere tid til at behandle patienter? Det har de fået på Hillerød Hospital, efter installationen af roboautomatisk laboratorium, der tager sig af patienternes blodprøver.

Automatisering afhjælper stigende pres på sundhedssektoren

Hospitalssektoren i Danmark står over for en række udfordringer. Befolkningen vokser, gennemsnitsalderen stiger, og vi lever længere og længere. Alligevel er der stadig mindre personale til at tage sig af stadig flere mennesker.

En af løsningerne for Hillerød Hospital er automatisering af hospitalets blodprøvelaboratorium.

Blodprøven tages først på normal vis af personalet, hvorefter den sendes med rørpost til et robotautomatiseret laboratorium. Her bliver prøverne registreret, propperne taget af glassene og derefter sendt ud på et transportbånd til den del af maskinen, der skal lave selve analysen.

Det betyder, at 85-90 % af blodprøvesvarene afgives inden for en time.

 

Video: Analyse af blodprøver

Video: Analyse af blodprøver
Sundhedssektoren er under pres i disse år. Vi bliver flere mennesker i Danmark, vi lever længere, gennemsnitsalderen stiger og der er færre varme hænder til at tage sig af flere patienter. Løsningen er automatisering og anvendelse af ny teknologi.

Hurtigere diagnose og øget patientsikkerhed

Patienterne kan glæde sig over en øget sikkerhed ved automatiseringen af laboratoriet. Først og fremmest får patienterne en hurtigere diagnose stillet. Da diagnosen har en afgørende betydning for det videre behandlingsforløb, kan de hurtigere komme i behandling og blive raske. Dermed kan patienten komme hurtigere hjem til familie og hverdag igen.

Derudover betyder løsningen, at sikkerheden ved diagnosen øges, fordi den reducerer muligheden for menneskelige fejl ved prøvehåndteringen.

Effektivisering af arbejdsgangene

Også de ansatte kan glæde sig over automatiseringsløsningen. Kortere svartider gør nemlig arbejdsgangene mere effektive. Det letter en del af det stigende pres, der er på hospitalssektoren, og som i de kommende år vil stige. Personalet kan samtidig omfordele deres ressourcer, så der bliver mere tid og kvalitet til patienten. Det giver mere sundhed for pengene.