Digitalisering

Vores verden bliver stadig mere forbundet. Milliarder af PC'er og intelligente enheder genererer enorme mængder af data, som danner bro fra den virtuelle til den virkelige verden. At omdanne big data til værdi er en tidens kritiske succesfaktorer.

Digitalisering er essentiel for samfundet – hvad end det drejer sig om optimering af produktionsprocesser, intelligent trafikstyring eller energieffektive bygninger.

Volumen af den digitale information tidobles hvert femte år. PC'ers regnekraft fordobles hvert andet år. Datamængderne spiller en nødvendig rolle for, hvordan vi bevæger os, bor og arbejder – og hvordan vi planlægger og producerer. Derfor er det afgørende for os alle, hvordan vi takler big data.

 

Digitaliseringsløsninger i Danmark

Overvågning af vindmøller

Verdens mest avancerede center sikrer langt billigere vindenergi

For at sikre vindkraft til priser, der kan konkurrere med fossile energikilder, overvåges 8.000 vindmøller overalt på kloden døgnet rundt, året rundt - selv juleaften.Intelligent elnet på Bornholm

Bornholm går forrest

Kan du justere alle husets termostater mens du er på arbejde? Hvis nej, så kan fremtidens intelligente el-net være en del af løsningen. Et demonstrationsprojekt på Bornholm viser vejen.Digitalt øl-armbånd på Smukfest - The Beer Engineer

Digitalt øl-armbånd gør Smukfest smukkere

Har du prøvet at stå i en øl-kø, mens kunden foran dig fumler med sine kontanter? Det slipper de frivillige for på Skanderborg Festival, når de udrustes med et digitalt øl-armbånd.
Innovation og teknologier til en bæredygtig fremtid

Siemens teknologier og innovative styrker kan sammen med viden om markedets behov bidrage med løsninger, som gør, at de samme data kan anvendes på tværs af funktioner og i så mange som muligt af virksomheders og organisationers forretningsprocesser.

Digitalisering etablerer;

 • nye og hurtigere forretningsprocesser

 • hurtigere leveringstider

 • hurtigere udviklingstid for nye produkter af endnu højere kvalitet

 • bedre mulighed for ressourceplanlægning

 • bedre mulighed for energioptimering

 • nye muligheder inden for styring og overvågning af produktion

Digitale løsninger vil bidrage væsentligt til udviklingen af Danmarks produktivitet og få stor betydning for landets økonomi og evne til at opretholde velfærden.

Digitaliseringen finder sted inden for:

 • industrien

 • intelligent infrastruktur på trafikområdet

 • optimering af energiforsyningen

 • arbejdsgangen og patientflowet i hospitalsvæsenet

 • optimering af bygningers forbrug af energy.

 


Fra virtuel information til samfundsværdi

Fra virtuel information til samfundsværdi

Avancerede IT-løsninger kan håndtere data og ændre det til brugbar information, der skaber værdi i den reelle verden.

IT-løsningerne kan øge trafiksikkerheden og mindske mængden af CO2-udslip. Intelligente trafikstyringssystemer kan få trafikken til at glide lettere.

industriel produktion kan Product Lifecycle Management (PLM Software) øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten af produktionsprocessen. Produktets time-to-market kan reduceres med op til 50 %. Vi kalder løsningen Industry 4.0.

 #BæredygtigtDK