Bornholm går forrest

Ved du hvornår det er billigst at støvsuge? Kan du justere alle husets termostater, mens du er på arbejde? Hvis nej, så kan fremtidens intelligente el-net være en del af løsningen. Et demonstrationsprojekt på Bornholm viser vejen.

Strømmen billigst når vinden blæser

Store udfordringer venter forude inden for energiforbrug og -distribution: Elektrisk energi fra vedvarende energikilder er grundlaget for bæredygtig vækst. Men når der er vindstille – eller solen ikke skinner – vil der være mindre el.

Derfor er det afgørende at fordele energiforbruget ud på alle døgnets timer. Det kan gøres ved at flytte el-forbruget til perioder, hvor vinden blæser mest – og strømmen dermed er billigst.

 

Video: Bornholms intelligente elnet

Video: Greve kommune energirenoverer
I Danmark har vi ambitionen om at opbygge et samfund baseret på genanvendelig energi. Bornholm har gennemført et pilotprojekt for fremtidens intelligente elsystem, også kaldet EcoGrid EU. Projektet viser at det nu er muligt for forbrugerne at styre varme og strømforbrug i husstanden.

 

Bornholmere kan bruge strømmen, når den er billigst

I disse år er verdens øjne rettet mod Bornholm. 1.900 bornholmske husstande og 20 virksomheder er med i et stort, internationalt demonstrationsprojekt: EcoGrid EU. Her demonstreres nye muligheder for at styre vores el-forbrug via el-prisen, der falder, når der er overskudsstrøm.

Målet er at få forbrugerne til at bruge energien på de tidspunkter, hvor den er billigst. Det sikrer den bedste udnyttelse af vindenergien og mindsker behovet for importen af traditionelle energikilder fra Sverige, når vinden står stille. I 2014 kom 50 % af bornholmernes energiforbrug fra vedvarende energikilder.

Siemens har sammen med det lokale el-selskab Østkraft og 14 andre partnervirksomheder samlet deltagerne til EcoGrid EU-projektet. Husholdningerne har i 2013 fået sat intelligente el-målere op, der henter data fra et online prisindex, der informerer om el-prisen. El-målerne opdaterer markedets varierende realtidspris hvert femte minut, så forbrugerne kan justere deres el- og varmeforbrug.

Informationsteknologi forbinder intelligent el-net

Fleksibiliteten i forbruget bygger på konceptet bag EcoGrid EU: At samle alle elementer i el-nettet og gøre det intelligent. Det gælder alt fra produktion og transmission til distribution og forbrug. Her får forbrugerne også mulighed for at være producent.

Sammen med IBM og TNO har Siemens udviklet de digitale løsninger bag det intelligente el-net. Løsningerne muliggør, at el-forbrugende enheder kan kommunikere med el-systemet. Dermed kan forbrugerne indstille deres præferencer, hvorefter systemet klarer resten på den mest omkostningseffektive måde.

Eksempelvis kan forbrugeren indstille rumtemperaturen til 21°C +/- 1 °C fra klokken 17:00 - 08:00. De to graders fleksibilitet udnyttes til at minimere forbruget og spare penge for forbrugeren. Virksomheder kan via en online-tjeneste fx planlægge opladning af gaffeltrucks og styring af klimaanlæg.

EcoGrid EU er et forbillede for resten af verden

Verden ser på Bornholm og EcoGrid EU som en demonstration af fremtidens intelligente el-system. På det internationale klimatopmøde i Rio de Janeiro i 2012 blev pilotprojektet udpeget som et af verdens 100 mest lovende, bæredygtige og miljøvenlige projekter

Demonstrationsperioden for projektet sluttede i 2015. Evalueringen af dette kommer til at danne grundlag for andre og langt større intelligente el-netløsninger i hele verden. Projektet er støttet af EU kommissionens 7. rammeprogram.

#BæredygtigtDK