Eksempler på støttede projekter

Siemensfonden har gennem årene støttet mange forskelligartede projekter. Med økonomisk støtte bliver det muligt for de legatmodtagerne at bringe deres projekter op på forskningsniveau og komme med mulige svar på reelle udfordringer og samfundsmæssige problematikker.

Peter Thorlund Haahr - Bedre og mere effektiv kræftbehandling

Det er et nyt og ubearbejdet protein, som danner grundstenen for Peter Thorlund Haahrs speciale og motivationen til specialet stammer fra en generel interesse for kræft og genernes instabilitet. Projektet er på et stadie, man kalder basic research – langt fra patienten og klinikken – men ikke desto mindre kan resultaterne på sigt blive konkrete. Peter søger i sit projekt svar på biologien bag udviklingen af kræft. I sidste ende er der mulighed for bedre kræftbehandlinger, og det vil kunne blive nemmere at selektere patienter, så de får den mest effektive behandling.


Martin Brinch Sørensen og Søren Reinholdt Søndergaard - Algoritme til separation af tale/støjsignaler

De er begge studerende ved Aalborg Universitet, hvor de arbejder med et masterprojekt om udvikling af en algoritme til såkaldt blind separation af tale/støjsignaler. Teknikken har potentielt store perspektiver bl.a. i høreapparatteknologien. På nuværende tidspunkt er teknikken så computerberegningskrævende, at den ikke er klar til integrering i et høreapparat, og selv for standardudstyr er beregning af den anvendte type algoritmer en stor udfordring.


Nicolai Nørring, Jesper Storebjerg og Jakob Danborg - Testvindmølle på Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen i København har fået en rigtig testvindmølle, så de studerende kan forske i, hvordan man gør vindenergien endnu mere effektiv. Det er tre studerende, som står bag initiativet. De skal dels selv bruge møllens testresultater, men initiativet betyder også, at ingeniørhøjskolens kommende studerende kan få et førstehåndsindblik i vindkraftens teknologi.


Anne Maria Hansen - Overblik over aerosoldannelsen i det arktiske område

Anne Maria modtog legatet, så hun kunne tage til Grønland, Station Nord, som et led i sit projekt "Analysis of Organo Sulfates and Terpene Oxidation products in Aerosols from the Arctic and temperate regions by HPLC-q-Tof". Her skulle Anne Maria indsamle prøver for at kunne afgøre, om organosulfater og terepeneoxidationsprodukter dannes lokalt i det arktiske område eller kun transporteres dertil. Formålet med dette var at danne sig et overblik over aerosoldannelsen i det arktiske område.