Sådan ansøger du

Procedure

Studerer du på et universitet eller en ingeniørhøjskole, skal du i perioden ultimo oktober/ medio november være opmærksom på information om Siemensfonden. Siemens sender i ovenstående periode information til uddannelsesinstitutionerne vedrørende Siemensfonden.

Herefter er det de enkelte uddannelsesinstitutioner, der afgør, hvilke fem ansøgninger, der indstilles til Siemensfonden. Du skal aflevere din ansøgning hos studieadministrationen på dit uddannelsessted. Det er studieadministrationens opgave at sende din ansøgning til Siemens. Kommer din ansøgning i betragtning, sender Siemensfonden midlerne videre til din uddannelsesinstitution. Siemensfonden uddeler ikke penge til privatpersoner.

Ansøgning

Ansøgningen til Siemensfonden skal indeholde:

  • Navn, adresse, e-mail og uddannelsessted.

  • Kort beskrivelse af projektet/forskningsområdet.

  • Udspecificering af det beløb, der ansøges om.

  • Evt. udtalelse fra vejleder.


Deadline

Ansøgninger fra universitetsstuderende skal afleveres på uddannelsesinstitutionens studiekontor november, kontakt dit studiekontor for specifik dato.
Øvrige ansøgninger skal være Siemensfonden i hænde senest den 30. November 2018.

 

Siemensfonden gennemgår alle ansøgningerne på et bestyrelsesmøde i midten af januar. Alle ansøgere og uddannelsesinstitutioner modtager herefter et brev med fondens afgørelse.