Tools

SiemensfondenSiemensfonden

Tildelingskriterier

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Hvilke projekter får støtte?

Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.

  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).

  • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.

  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.