Tools

SiemensfondenSiemensfonden

Om Fonden

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Historie

Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond.

Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter indenfor det naturvidenskabelige område. Hvert år får Fonden midler fra Siemens A/S.

Fonden støtter primært områder, hvor der generelt ikke er andre midler til rådighed.
Eksempelvis afgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen på 30.000 kr. kan bidrage til at hæve projektets niveau.