Forskningsprojekt skal omdanne CO2 til brugbare kemikalier

Monday, December 03, 2018

Siemens er sammen med DTU blevet bevilget 14 mio. kr. fra Innovationsfonden til et projekt, hvor CO2 omdannes til brugbare kemikalier. Ud over den klimamæssige fordel ved at begrænse udslippet vil teknologien på sigt kunne omdanne CO2 til brændstof i biler eller komponenter i plastik.

Grundtanken bag projektet er at transformere CO2 fra et klimaskadeligt affaldsprodukt til en værdifuld ressource, der kan benyttes til at producere kemikalier og brændstoffer, som er uundværlige i et moderne samfund.

Det gøres ved at udvikle nye elektroder og katalysatorer til elektrolyse, der benytter grøn elektricitet til at omdanne CO2 til eksempelvis ethylen.

Ethylen er verdens mest syntetiserede organiske kemikalie med en årlig produktion i størrelsesordenen af 180 millioner tons og indgår i de fleste industri- og forbrugerprodukter, der indeholder plast.

I dag er ethylen-produktionen stort set kun oliebaseret, og derfor er der behov for en fossilfri produktionsmetode.

- På grund af hastigt faldende priser og stigende udbredelse af vedvarende elektricitet opstår der nye forretningsmuligheder inden for elektrokemisk konvertering af CO2. I Siemens er der stort fokus på at udvikle de teknologiske løsninger, der i en nær fremtid vil gøre det muligt signifikant at reducere CO2-udslippet på en rentabel måde. Vi ser meget frem til at samarbejde med DTU i projektet og få valideret de lovende perspektiver i teknologien, siger Claus Møller, CEO for Siemens A/S.
Projektet passer godt til DTU’s strategiske fokusområder:

-CO2 elektrolyse er et fokusområde for DTU, og vi glæder os til at videreudvikle en teknologi, der i fremtiden kommer til at spille en nøglerolle inden for energilagring og CO2 udledning i Danmark og på verdensplan. Vi ser også frem til at dyrke de synergier, der opstår, når en vidensinstitution samarbejder med en stærk industriel partner som Siemens, siger Jane Hvolbæk Nielsen, Institutdirektør for DTU Fysik.


Grøn dansk tradition

Projektets ambition om at fjerne CO2 til gavn for klimaet flugter med Innovationsfondens fokus på netop klima. Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden, fremhæver perspektiverne i projektet:

- Danmark har en vigtig rolle i forhold til den grønne omstilling. Nu sætter vi gang i forskning, der ikke alene adresserer klimaudfordringer, men ligefrem vender udfordringer til styrker. Det er jo det, der sker, når CO2 omdannes fra et klimaskadeligt affaldsprodukt til brugbare kemikalier. Bliver projektet en succes, vil det have positiv betydning for klimaet, og vi ser i Innovationsfonden frem til at følge udviklingen på tæt hold.

Forskningsprojektet varer frem til 2021.Rasmus Windfeld 

 rasmus.windfeld@siemens.com