Fjernvarmen skal elektrificeres

Wednesday, June 27, 2018

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

2 ud af 3 danske boliger – eller 1,7 millioner husstande i alt - opvarmes ved brug af fjernvarme fra et af de 405 danske anlæg. Omkring 40 % af den energi, der bruges i fjernvarmesektoren, kommer fra fossile energikilder. Det vil udgøre et problem i fremtiden.

Hvis Danmark skal møde sin ambition om at være fossilfri i 2050, er det også nødvendigt at adressere den danske fjernvarmesektor og det energimix, der anvendes her.

Et nyt studie fra Siemens, der offentliggøres i dag, viser, at det i store dele af fjernvarmen er både miljømæssigt og forretningsmæssigt attraktivt at omstille fjernvarmesektoren fra fossile energikilder til elektricitet gennem installation af store eldrevne varmepumper.

Studie: Elektriske varmepumper
Fossile brændsler udgør tilsammen 38 % af fjernvarmens energimix i dag. Potentialet ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm vil reducere CO2-udledningen med over 2,6 millioner ton om året. Det svarer til CO2-udledningen fra næsten en fjerdedel af al vejtransport i Danmark.


Siemens, der udgiver studiet sammen med Intelligent Energi og Grøn Energi, har regnet sig frem til, at tilbagebetalingstiden for investeringen i varmepumper for fjernvarmeværkerne blot er gennemsnitligt 6 år, afhængig af størrelsen på varmepumpen og typen af varmekilden. En af varmepumpernes styrker er en meget høj energieffektivitet, der er faktor 3 større end de energikilder, man i dag benytter i sektoren.

En elektrificering af den resterende fossile del af fjernvarmesektoren vil samtidig kunne reducere CO2 udledningen med 2,6 millioner tons årligt. Det svarer til udledningen fra næsten en fjerdedel af al vejtransport i Danmark.

Samtidig viser studiet, at det er teknisk muligt at installere store varmepumper i de store byer.

Adm. direktør for Siemens Claus Møller, der har sat sin signatur på studiets indledning, siger:

- Elektrificering af Danmark er en afgørende forudsætning for den grønne omstilling. Det er klart, at når vi taler om en fjernvarmesektor, der dækker to tredjedele af det danske varmebehov, så er det en vigtig og stor spiller i energiforbruget. Derfor er vi nødt til at sætte fokus på omstillingen til elektricitet, og vores studie er tænkt som et faktabaseret indlæg for det. Vi glæder os til at mødes med fjernvarmesektorens mange aktører og diskutere mulighederne, så vi også her kan skabe bæredygtige rammer for energi-Danmark.

Claus Møller ser flere fordele ved at elektrificere sektoren:

- Det er en attraktiv business case, det er bæredygtigt, og det er en fremragende mulighed i forhold til at gemme den grønne energi fra Danmarks mange vindmølleparker i dage og nætter, hvor det blæser meget. Men som det er i dag, tager energi-arkitekturen i fjernvarmesektoren ikke hensyn til dette energiskifte, og derfor er jeg rigtig glad for, at både brancher for el og varme støtter op om at gennemse de politiske rammevilkår, så de i højere grad understøtter den grønne omstilling. Jeg indgår også meget gerne i denne debat.


Både Dansk Fjernvarme og Dansk Energi støtter op om store eldrevne varmepumper i fjernvarmen:

Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme
- Vi skal bruge langt mere el i varmesektoren, både i de store og de mindre byer, og vejen derhen er ved at reducere elvarmeafgiften permanent til de store varmepumper i fjernvarmen. Store varmepumper i fjernvarmen vil samtidig bidrage til effektiv udnyttelse af energi fra vindmøllerne til både opvarmning og køling.

Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi
- Et helt afgørende element i den grønne omstilling er, at vi får integreret de stigende mængder el fra vind og sol i vores varmeforsyning. Fossile brændsler bruges fortsat i ca. 40 pct. af fjernvarmen. Da en række værker står over for store investeringsbeslutninger, bør denne situation benyttes til at investere i store varmepumper, hvor det giver økonomisk og miljømæssig god mening.Rasmus Windfeld 

 rasmus.windfeld.ext@siemens.com