Siemens skal bygge HVDC-forbindelsen mellem Danmark og Holland

Monday, February 01, 2016

Det europæiske energinet bliver nu mere fleksibelt med en over 300 km lang HVDC forbindelse mellem det danske og det hollandske el-net. Siemens skal levere to konverterstationer.

Det bliver Siemens, der skal levere en forbindelse mellem det hollandske- og danske elnet. Det stod klart, da Siemens vandt ordren fra Energinet.dk og dets hollandske modstykke TenneT. Det såkaldte COBRA cable er en højspændingsforbindelse direkte mellem de to landes el-net. En sådan forbindelse vil øge forsyningssikkerheden og stabiliteten i begge landes el-net og vil fremme integrationen af vedvarende energikilder, som ikke mindst vindmøllestrøm, i elnettet.

 

Siemens skal levere de to HVDC omformerstationer på begge sider af højspændingsforbindelsen, som vil blive etableret med et undersøisk 325 km langt kabel gennem Nordsøen. Kabel-leverancen leveres af den italienske kabelproducent Prysmian.

 

Siemens andel af ordren er på omkring 170 millioner EUR. Den nye forbindelse er planlagt til at kunne tages i brug i begyndelsen af ​​2019.

Siemens skal bygge HVDC-forbindelsen mellem Danmark og Holland

Claus Møller, chef for Siemens Energi division i Danmark, siger om ordren:

Vi er meget glade for at kunne bidrage til at sætte skub i udviklingen af ​​et sammenkoblet europæisk elsystem. En integration af det europæiske elnet er af den største vigtighed for, at vi kan fortsætte med at basere os på bæredygtige energikilder som vindmøllestrøm.

Det er i Danmarks interesse, det gavner klimaet og det betyder at hele Europa med udgangspunkt i bæredygtig energi kan satse på at blive energimæssigt selvforsynende.

 

COBRA-kablet er af ​​Europa-Kommissionen blevet udpeget som et projekt af fælles interesse med sit bidrag til at skabe et integreret EU-energimarked.


Rasmus Windfeld 

 rasmus.windfeld@siemens.com