Siemens hjælper Hvidovre Hospital med at spare 33 % på energien

Monday, January 25, 2016

Hvidovre Hospital og Siemens har netop underskrevet Danmarks største ESCO-aftale, som sikrer hospitalet en energibesparelse på op mod 33 % om året - vel at mærke uden, at det koster på hospitalets budget. 

'Gratis' energirenovering af 245.000 kvadratmeter hospital. Det lyder næsten for godt til at være sandt.  Men det er ikke desto mindre essensen af den endelige aftale, som hospitalsdirektør Anders Agger og direktør i Siemens Jukka Pertola, efter et års arbejde, netop har givet hinanden hånden på. 'Gratis' skal dog forstås som udgiftsneutral: Besparelserne på energiregningen betaler projektet. Den investerede sum i energirenoveringen er på 171 mio. kr., hvilket gør det til Danmarkshistoriens største ESCO-projekt til dato.

 

- Vi er meget glade og stolte over aftalen, som vi har indgået med Siemens. Den giver os muligheder for at sikre hospitalet grøn omstilling i et omfang, som vi hverken har budget eller kompetencer til selv at kunne. Projektet gør det muligt at nå rigtig langt med vores miljø-ambitioner inden for kort tid, siger hospitalsdirektør Anders Agger om underskrivelsen af aftalen.

Siemens hjælper Hvidovre Hospital med at spare 33 % på energienOgså Siemens ser frem til at komme i gang med aftalen:

- Vi er utroligt glade for at være udvalgt til at gennemføre den ambitiøse energirenovering på Hvidovre Hospital. Et centralt element i et bæredygtigt samfund er at begrænse energiforbruget, og her har ESCO-projekterne vist sig meget effektive. Det gavner klimaet i forhold til CO 2-besparelser og opgraderer bygningerne og deres tekniske installationer - og hele investeringen betales hjem via energibesparelsen. Jeg håber, at Hvidovre Hospital vil sætte standarden for mange af de øvrige hospitaler og større bygningskomplekser i Region Hovedstaden, siger Jukka Pertola, direktør i Siemens A/S.


Solceller og vindmøller

Specialister fra Siemens har siden starten af 2015, hvor man efter en konkurrence indgik aftalen, gennemgået Hvidovre Hospital fra kælder til kvist for at finde potentielle besparelser på energiforbruget. Nu har Siemens så - i samarbejde med hospitalet - lavet en liste over de projekter, som man vil realisere for at sikre den grønne omstilling og besparelserne på energiregningen. Det er denne aftale som netop er underskrevet.

Det har vist sig, at potentialet faktisk var bedre end først anslået og muligheden for besparelser derfor større. Listen over forslag indeholder blandt andet en udvidelse af hospitalets, i forvejen meget store, solcelleanlæg, etablering af jord-energilager og vindmøller, optimering af eksisterende installationer og fornyelse af hele styringsdelen. Hvidovre Hospital vil samlet set spare 41 % på varmen og 23 % på elforbruget.

Hospitalsdirektør Anders Agger og direktør for Siemens, Jukka Pertola, har netop underskrevet aftalen.
Hospitalsdirektør Anders Agger og direktør for Siemens, Jukka Pertola, har netop underskrevet aftalen.


Et eksempel til inspiration

Der er et stort potentiale i forhold til energirenovering, fordi hospitaler er store bygninger i drift døgnet rundt, hele året og de benytter sig af meget elektronisk udstyr.

Projektet på Hvidovre Hospital er også noget, som der kigges på med interesse:

 

"I Greater Copenhagen har vi en unik international styrkeposition som foregangsby og -region inden for grøn omstilling. Denne position skal vi fastholde og udvikle. Blandt andet derfor har vi det ambitiøse mål, at hovedstadsregionen skal være verdens første fossilfri metropolregion i 2050. Ved at udbrede projektet på Hvidovre Hospital til regionens øvrige hospitaler bidrager vi til at indfri målet. Vi vil via ESCO-aftaler investere godt 1 mia. kr. de kommende ti år og derved spare massivt på energiregningen og reducere hospitalernes CO 2-udledning med 60 %" siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).Rasmus Windfeld 

 rasmus.windfeld@siemens.com