Siemens innovationer

Siemens har siden starten for over 160 år siden været frontløber i teknologiske landvindinger.

Virksomheden blev grundlagt på et teknologisk gennembrud, der endte med at skrive verdenshistorie. Telegraflinjen mellem Frankfurt og Berlin blev en realitet, da kongen af Preussen i 1849 via den nye opfindelse fik besked om, at nationalforsamlingen havde valgt ham til Kejser Friedrich Wilhelm IV af Tyskland, blot en time efter afstemningen. Før ville det have taget en uge, før beskeden kunne overleveres. Telegrafen kombinerede en opfindsom bogstavviser med en lille lokal elektromotor.Den gjorde det muligt at sende telegrammer lettere og mere effektivt ved, at man nu kunne bruge bogstaver i stedet for morsealfabetet.

Kreativ teknologi

Succeshistorier som visertelegrafen har siden været kendetegnende for Siemens i kombinationen af stor opfindsomhed og teknologisk dygtighed. Virksomheden har været involveret i udviklingen af opfindelser - eksempelvis elektriske sporvogne og tog, telex, flymotoren, elektronmikroskopet og digitale telekommunikationsanlæg. I dag løser Siemens opgaver inden for miljø, energi, industri, information, telekommunikation, trafik, bygningsautomation, sikringsteknik og hospitalsudstyr – og der udvikles og sælges høreapparater, PC'er, lyskilder og hvidevarer med videre under Siemens navnet.

 


Investering i opfindelser

Hvert år anvender Siemens cirka 50 milliarder kroner på forskning og udvikling. På verdensplan er ca. 50.000 medarbejdere beskæftiget med forsknings- og udviklingsopgaver. Indsatsen på Siemens udviklingscentre rundt om i verden resulterer årligt i cirka 10.000 opfindelser. Siemens har i dag mere end 62.000 patenter.

Investering i mennesker

Siden grundlæggelsen har Siemens gået forrest på en række sociale områder i en tidlig erkendelse af, at teknologiske forandringer også medfører omfattende sociale forandringer. Siemens forstod hvor vigtigt dygtige og loyale medarbejdere er for en virksomheds overlevelse og udvikling. Man indførte tiltag som overskudsdeling, kortere arbejdstid, pensionsordninger og sundhedsundersøgelser. Menneskesynet gennemsyrer Siemens den dag i dag og resulterer i en stor loyalitet og stolthed ved at være ansat i Siemens.