Siemens A/S årsrappporter

 

Hvert år udgiver Siemens en årsrapport for Siemens A/S koncernen. Den indeholder blandt andet påtegning fra en uafhængig revisor, ledelsesberetninger, samt koncern- og årsregnskab for forretningsåret (1/10 - 30/9).