Siemens fortrolighedspolitik

Siemens website er en service til kunder, forretningsforbindelser og offentlighed og har til formål at oplyse om Siemens og Siemens produkter, løsninger og services.

Siemens tager forbehold for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger, men vi tilstræber, at siemens.dk altid er validt og opdateret.

Ophavsret

Indholdet på dette website er beskyttet af ophavsretsloven. Indholdet på websitet må frit downloades og kopieres under forudsætning af, at brugen har et ikke-kommercielt formål. Bemærk at kopiering af hele eller dele af websiten i strid med ophavsretsloven ikke under nogen omstændigheder er tilladt uden Siemens A/S udtrykkelige samtykke.

Siemens politik om fortrolige oplysninger

Det er vigtigt for Siemens at behandle dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Derfor driver vi vores virksomhed i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse og datasikkerhed. Vi håber, at den fortrolighedspolitik, som er beskrevet nedenfor, afklarer dine spørgsmål om, hvilke data Siemens kan indhente, hvordan Siemens bruger og beskytter disse data, og hvem vi kan give dem videre til.

Persondata

Siemens indhenter ikke nogle af dine personlige data (fx navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via hjemmesiden, med mindre du frivilligt vælger at oplyse dem til os (fx ved registrering eller undersøgelser), giver dit samtykke eller hvis det på anden måde er tilladt i henhold til gældende love og regler for beskyttelse af dine persondata.

Formålet med anvendelse af data

Siemens indhenter ikke nogle af dine personlige data (fx navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via hjemmesiden, med mindre du frivilligt vælger at oplyse dem til os (fx ved registrering eller undersøgelser), giver dit samtykke eller hvis det på anden måde er tilladt i henhold til gældende love og regler for beskyttelse af dine persondata.

  • Vi kan opbevare og behandle persondata og dele dem med tilknyttede virksomheder over hele verden for bedre at forstå kundernes behov og få viden om, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester.

  • Vi (eller en tredjepart på vores vegne) kan bruge persondata til at kontakte dig om tilbud fra Siemens, som kan dække dine behov eller for at gennemføre netbaserede undersøgelser til bedre at forstå behovene hos vores kunder.

Hvis du vælger, at dine persondata ikke skal bruges til at styrke vores relation til dig som kunde (direkte markedsføring eller markedsundersøgelser), respekterer vi naturligvis dit valg. Vi vil aldrig sælge eller på anden måde markedsføre dine persondata over for en tredjepart, bortset fra virksomheder, der er tilknyttet Siemens.

Formålsbegrænsninger

Når Siemens indhenter, bruger eller videregiver persondata, som du har oplyst over nettet, sker det kun til formål, du er blevet gjort bekendt med, med mindre:

  • Det gælder brug af personlige data i forbindelse med en ny hensigt, som er direkte knyttet til den oprindelige hensigt, som persondataene oprindeligt blev samlet ind for

  • Det er nødvendigt for at forberede, forhandle og indgå en kontrakt med dig

  • Det er påkrævet ved lov eller af den statslige eller juridiske myndighed

  • Det er nødvendigt for at etablere eller opretholde et juridisk krav eller forsvar

  • Det er nødvendigt for at hindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter - fx planlagte angreb på Siemens it-systemer.


Kommunikations- og brugsdata

Når du bruger telekommunikationstjenester for at få adgang til vores site, vil dine kommunikationsdata (fx IP-adresse) eller brugsdata (fx information om starttid og sluttid, varighed for hvert enkelt besøg og information om de telekommunikationstjenester du brugte) blive genereret teknisk, og de kan i princippet knyttes til dine persondata. I den grad det er absolut nødvendigt, vil vi indhente, behandle og bruge dine kommunikations- og brugsdata, og dette vil ske i henhold til gældende juridiske rammer for databeskyttelse og datasikkerhed.

Ikke-personlige data som indhentes automatisk

Når du besøger en af vores websider, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) indhente ikke-personlige data (fx hvilken type browser og hvilket operativsystem, der er brugt), domænenavn for det site, du kom fra, antal besøg, gennemsnitlig tid du er på hjemmesiden, hvilke sider du har set osv.). Vi kan bruge disse data og give dem videre til vores tilknyttede virksomheder over hele verden for at holde øje med, hvor populære vores websider er, og for at forbedre indholdet på dem.

"Cookies" - oplysninger, der gemmes automatisk på din computer

Når du besøger en af vores websider, kan vi gemme nogle data på din computer i form af en "cookie" til at genkende din pc næste gang, du besøger os. Cookies kan hjælpe os på mange måder, fx ved at gøre det muligt for os at tilpasse websiden til dine interesser og gemme din adgangskode, så du ikke behøver at indtaste den hver gang. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser, så den sletter alle cookies fra din computers harddisk, blokerer for alle cookies eller spørger dig, før en cookie gemmes.

Vedrørende mindreårige

Siemens vil ikke forsætligt indhente persondata fra et barn, uden at det får tilladelse af forældrene, hvis dette kræves jf. gældende lovgivning. Vi vil ikke videregive et barns persondata, med mindre det er tilladt i henhold til loven, og først efter at have indhentet forældrenes samtykke i henhold til lokale love og forskrifter til beskyttelse af børn. Definitionen af "barn" bygger på gældende love samt nationale og regionale retningslinjer.

Sikkerhed

Siemens benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod at blive ødelagt ved et uheld eller ulovligt samt mod at gå tabt og mod ulovlig brug og adgang.

Links til andre websites

Siemens websider indeholder links til andre hjemmesider. Siemens er ikke ansvarlig for beskyttelse af fortrolige oplysninger eller indhold på andre hjemmesider.

Spørgsmål og kommentarer

Siemens vil svare på rimelige anmodninger om at se dine personoplysninger og korrigere, supplere eller slette eventuelle unøjagtigheder. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Siemens politik om fortrolige oplysninger og datasikkerhed (fx for at gennemgå og opdatere dine personlige data), så klik på "kontakt".

Vores politik om fortrolige oplysninger og datasikkerhed udvikles i takt med internettets udvikling, og vi vil løbende annoncere ændringer her på siden.

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
Telefon: 44 77 44 77