Værd at vide om brandsikring

Næsten alle brande har en forholdsvis lang ulmefase, hvor der udvikles røg og kun begrænset varme. Senere, når flammerne slår op, tager varmen til. Derefter udvikler branden sig hurtigt til den såkaldte overtændingsfase.

Røgdetektering og varmedetektering

Rapport: Værd at vide om brandudvikling
Værd at vide om brandudvikling

Røg og varme (flammer) volder ikke samme type skade. Dyr og mennesker dør typisk af røgforgiftning, mens inventar og bygninger “kun” sodes til af røgen. Det kan i sig selv være slemt nok, da det kan være både tidskrævende og kostbart at rense soden af, men det er varme og flammer, som bygninger og inventar især bliver ødelagt af.

Der findes to grundlæggende metoder til at detektere en brand, og metoderne kan anvendes hver for sig eller i kombination: røgdetektering og varmedetektering (termodetektering).

I brochuren "Værd at vide om brandudvikling" kan du læse meget mere om, hvad der er vigtigt i relation til at installere det korrekte branddetekteringsudstyr.