Videoovervågning giver bedre overblik og sikrer dokumentation af eventuelle hændelser

Få bedre overblik og en sikker dokumentation

Siemens videoovervågning af store arealer SitelQ
SiteIQ - videoovervågning af store arealer.

Moderne alarmsystemer er effektive til at alarmere, når der er noget galt – men de giver sjældent et præcist og detaljeret billede af, hvad der er årsagen til alarmen.

Med et højteknologisk videosystem kan billederne fra de kameraer, der dækker virksomhedens område, adgangsveje mv., overvåges af én person i en reception, i en central vagtstue eller fra kontrol-
centralen.

Hvis noget uønsket er ved at ske, eksempelvis hvis en person nærmer sig bygningen, vil billederne fra det kamera, der dækker det pågældende område, straks komme frem på skærmen. Dermed bliver det ofte muligt at iværksætte indgriben, før en egentlig alarm udløses. Det betyder, at skaderne kan begrænses mest muligt, men det er også med til at skabe tryghed blandt medar-
bejdere og gæster.

Sådan virker et effektivt overvågningssystem

Siemens videoovervågning

Et video-overvågningssystem kan være aktivt døgnet rundt, uanset om optagelserne iagttages 24 timer i døgnet eller ej.

Med digital lagring af optagelserne er det uhyre let at vende tilbage og se, hvad der skete på et bestemt tidspunkt – for eksempel lige før og lige efter en alarm.

Denne billeddokumentation er ofte helt afgørende for opklaringen af eksempelvis indbrud eller svind fra et varelager.