Danger Management System - få overblik over sikkerheden

Danger Management System

Når virksomheden eller institutionen skal sikres mod brand, tyveri, ubudne personers færden og lignende, kræver det normalt en række sikringssystemer, som i de fleste tilfælde betjenes på forskellig vis og forskellige steder i bygningen.

Hvis uheldet er ude, og der opstår en alarmsituation, er det ofte svært at overskue omfanget og dermed vanskeligt hurtigt at få iværksat den rigtige indsats – hvem har eksempelvis ansvaret for, at porte og relevante døre bliver låst op for brandvæsenet i tilfælde af en brandalarm?

I et Danger Management System kan alle sikringssystemerne arbejde sammen – adgangssikringssystemet kan eksempelvis automatisk låse relevante døre op i tilfælde af brand – og de kan alle let og ensartet betjenes samt overvåges fra en pc.

Desuden kan man også herfra alarmbehandle samtlige hændelser – det vil sige, at i tilfælde af en alarm giver systemet præcis og overskuelig information om, hvad der skal gøres – og nok så vigtigt, hvem der skal gøre hvad.

Et Danger Management System samler alle trådene. Samtlige sikringssystemer betjenes uhyre let med en ensartet brugergrænseflade, både i den daglige administration af sikringssystemerne, og hvis uheldet er ude, og der opstår en alarm.