Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er i fokus hos Siemens

Siemens arbejder målrettet på til stadighed at optimere produkter, systemer og processer til gavn for vores kunder og med mindst mulig belastning af miljøet. Samtidig har vi sat høje standarder for arbejdsmiljø og sikkerhed, da vores medarbejderes sundhed og trivsel er altafgørende for vores succes. Vores ledelsessystemer, som understøtter det daglige arbejde på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøområdet, er derfor certificeret i henhold til henholdsvis ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Kvalitetsmålsætning

Det er Siemens overordnede kvalitetsmålsætning, at leverancer og ydelser skal være i overensstemmelse med indgåede aftaler.

Miljømålsætning

Det er Siemens overordnede miljømålsætning, at vi forpligter os til at skåne vort miljø og spare på naturlige ressourcer.

Arbejdsmiljømålsætning

Det er Siemens overordnede arbejdsmiljømålsætning, at vi forpligter os til et godt og sikkert arbejdsmiljø, der fremmer sundhed og trivsel.

Compliance i Siemens

En af Siemens absolutte topprioriteter er at drive virksomhed på en etisk forsvarlig måde og under overholdelse af gældende lovgivning.

15-11-2013 | Author: Name