Tools

Siemens DanmarkSiemens Danmark

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Fiberoptisk temperaturmåling med Sitrans TO500

19. juni 2017


Den nye metode, som Sitrans TO500 anvender, gør det muligt at måle temperaturer i forskellige niveauer fx i siloer og tanke. Det er bl.a. oplagt for bryggerier at anvende denne metode, når øllet opbevares i en højsilo, og det er vigtig at have styr på temperaturen i de forskellige lag i brygproces- sen.

Metoden er også velegnet til sikring af en beholder med biobrændsel, som kan overophede og selvantænde. Mulighederne er mange.

Denne optiske sensor giver fantastiske muligheder for at få tanken designet fornuftigt mht. sanitær installation. Der måles i dag med op til 48 Pt elementer nedsænket i tanken eller via indstik fra siden. Denne nye metode er langt mere servicevenlig og enkel at kalibrere.

Ved den fiberoptiske målemetode anvendes en lysleder, og denne lysleder har nogle ”afsatser”, hvor du kan sende signal ned på og efterfølgende aflæse temperaturen. Selve målesensoren, den fiberoptiske leder, er Ø < 2 mm og har 48 målepunkter. På en transmitter kan der monteres fire opti- ske sensorer. Længden for selve indsatsen er max. 25 meter. Transmitterdelen har output via PROFIBUS DP eller Ethernet.


Jesper Juul  Jørgsensen 

 jesper.j.joergensen@siemens.com