Stabilitet til danskernes grønne el-net

Danskernes andel af vindenergi slog rekord i 2015: Hvad der svarer til 42,1 % af vores el-forbrug blev dækket af vindkraft. Men vinden skaber også ustabilitet og svingninger i transmissionssystemet. Synkronkompensatorer er løsningen.

Svingninger i vindstyrke skaber ustabilitet

Synkronkompensator er løsningen til danskernes grønne elnet

Danmark er et af de få lande, hvor el-forbruget dækkes af så stor en andel af vindkraft. Den store andel af vindenergi skaber dog en række udfordringer for energinettet og -transmissionen.

Vindenergien erstatter nemlig den traditionelle el-produktion fra centrale kraftværker, som hidtil har stået for fastholdelsen af spændingen i nettet. Samtidig er det svært at kontrollere svingninger i vindstyrken, hvilket skaber ustabilitet.

Derfor har det været særligt vigtigt med gennembruddet til at stabilisere det grønne el-net: Synkronkompensatorer.

 

Synkronkompensatorer kan fastholde spændingen

Synkronkompensatorer kan fastholde spændingen

En synkronkompensator er en slags generator, der alene drives af el-nettet i stedet for af en kedel og turbine. Synkronkompensatorer er designet til at fastholde spændingen i transmissionssystemet i stedet for de centrale kraftværker. Det stabiliserer nettet og sikrer derved, at vores tv ikke flakker hjemme i stuerne, selvom vinden blæser.

Siemens har leveret synkronkompensatorer til Energinet.dk, som er ansvarlig for den danske energiforsyning. Tre anlæg er blevet installeret i Bjæverskov, Herslev og Fraugde, der sikrer den bedste udnyttelse af vindenergien. De giver både økonomiske og miljømæssige fordele.

 

Stigende behov for flere synkronkompensatorer

Regeringen har et mål om at dække 50 % af det danske energiforbrug med vindenergi og reducere CO2-udledningen med 40 % inden 2020. Hvis vores forsyningssikkerhed skal opretholdes ved disse mål, vil vi i fremtiden opleve et øget behov for flere synkronkompensatorer.

Teknologiske kvalitetsløsninger og bæredygtighed er ikke hinandens modsætninger – tværtimod.

#BæredygtigtDK