Samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet

Hvordan løser vi fremtidens udfordringer?

Et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er et godt sted at starte.

80 procent af de produkter, Siemens vil sælge om fem år, eksisterer ikke i dag. Derfor har vi konstant fokus på forskning og udvikling. Siden Siemens grundlæggelse, har samarbejdet med universiteter været en af de vigtigste kilder til innovation.

Siemens lægger vægt på at skabe langvarige relationer til forskere og studerende. Det giver læreanstalterne et praktisk indblik i industrien, og det giver Siemens kontakt til studerende, der måske en dag ønsker at blive ansat i virksomhedens innovative medarbejderstab.

Center for Knowledge Interchange (CKI)

Siemens har sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) etableret et nordisk center for udveksling af viden, kaldet Center for Knowledge Interchange (CKI).

Formålet med CKI er at skabe samarbejdsprojekter på faglige områder med strategisk perspektiv for begge parter. DTU er internationalt en af de mest anerkendte højere tekniske læreanstalter, og centret giver forskere og studerende mulighed for udveksling af erfaringer og resultater med medarbejdere fra hele den globale Siemens organisation.

To primære, udadrettede aktiviteter

Den første drejer sig om uddannelsesmæssige aspekter. Hensigten er, at Siemens inddrages aktivt i undervisning og samarbejde vedrørende eksamens- og ph.d.-projekter.

Den anden handler om at initiere samarbejde om forskning, udvikling og innovation. CKI skal bidrage med at synliggøre mulighederne for Siemens divisioner og DTU's potentiale og samtidig formidle Siemens behov for innovation til DTU's institutter.