Fakta om Siemens

Hvor finder du en virksomhed som gør en forskel?

Næsten alle mennesker i verden er blevet berørt af Siemens produkter på et tidspunkt. Vores bidrag er ikke altid meget synlige - men vores innovationer har skabt historie. Siemens har besvaret verdens sværeste spørgsmål lige siden sin oprindelse.

Siemens er en integreret teknologi virksomhed. Vores forretningsmæssige aktiviteter ligger inden for vores sektorer energi, sundhed, industri og Infrastruktur & Byerne. Det har gjort os til en global markeds- og teknologileder. Teknologisk ekspertise, innovation, kvalitet, pålidelighed og internationalt fokus været vores kendetegn i over 160 år.

Siemens er en af verdens største udbydere af grønne teknologier. Produkter og løsninger fra vores miljøportefølje tegner sig allerede for betydeligt mere end en tredjedel af vores samlede omsætning. I finansåret 2016, genererede vores 351.000 medarbejdere indtægter på € 79,5 mia. og skabte et resultat på € 6 mia. efter skat.

Vi tror på vores kerneværdier

I Siemens har vi en klar vision for, hvad vi står for og hvad vores mål er. Besvarelse af verdens sværeste spørgsmål hjalp os med at blive en pioner inden for energieffektivitet, industriel produktivitet, personlig sundhedspleje og intelligente infrastruktur løsninger.

Denne succeshistorie ville ikke have været mulig uden vores faste tro på vores kerneværdier. Det er, hvad Siemens handler om.

Fast besluttet på at levere etiske og ansvarlige handlinger

I Siemens, er vi fast besluttet på at opfylde - og så vidt muligt overgå - alle juridiske og etiske krav. Vores ansvar er at udføre al vores forretning i henhold til de højeste faglige og etiske standarder og praksisser: der må ikke være tolerance over for non-compliance adfærd.

De principper, der linker til "ansvarlig" fungerer som et kompas, som vi navigerer efter på vores vej gennem vores forretningsmæssige beslutninger. Vi skal også tilskynde forretningspartnere, leverandører og andre interessenter til at vedtage en tilsvarende standard for etisk adfærd.

Excellent: Opnåelse af høj ydeevne og fremragende resultater

I Siemens har vi sat os ambitiøse mål - der stammer fra vores vision og som underbygges af benchmarks - og vi gør vores bedste for at nå dem. Vi står ved siden af vores kunder i søgen efter perfekt kvalitet og kommer op med løsninger, der overstiger deres forventninger.

Excellence kræver at vi definerer en vej med løbende forbedringer, så vi konstant udfordrer de eksisterende processer. Det kræver også, at vi tager imod forandring, så vi er på rette sted, når nye muligheder åbner sig. Excellence betyder også at tiltrække de bedste talenter på markedet og give dem de færdigheder og muligheder, de har brug for at blive endnu dygtigere. Vi arbejder efter en high-performance kultur.

Innovativ: At være innovativ for at skabe bæredygtig værdi

Innovation er en hjørnesten i Siemens succes. Vi sørger for at der er en tæt sammenhæng mellem vores forsknings- og udviklingsaktiviteter og vores forretningsstrategi. Vi sørger også for at udvilke vigtige patenter og har en stærk position i både etablerede og nye teknologier.

Vores mål er at være en trendsætter inden for alle vores forretningsområder. Vi frigør energi og kreativiteten hos vores medarbejdere, omfavner nye og anderledes ideer. Vi er også opfindsomme, og vi omfavner denne kvalitet i alle dens forskellige betydninger - originale, opfindsomme og ressourcestærke.

Vi er iværksættere, hvis innovationer er en succes på globalt plan. Vi måler succesen af vores nyskabelser på vores kunders succes. Vi skal hele tiden forny vores portefølje for at give svar på samfunds mest vitale udfordringer, så vi kan skabe bæredygtig værdi. Ikke kun i dag men også i fremtiden.