Virksomhedsoplysninger

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
CVR-nr.:16 99 30 85


Bestyrelse

  • Peter Højland (bestyrelsesformand)

  • Ulf Troedsson

  • Torkil Bentzen

  • Antonis Eleftheriou (medarbejderrepræsentant for Siemens A/S)

  • Kristian Poulsen (medarbejdervalgt)

  • Søren Glasse (medarbejdervalgt repræsentant fra Siemens Healthcare A/S)

  • Jukka Pertola

  • Matthias GrossmannDirektion

  • Claus Møller (direktør)

  • Juergen Lippert (økonomidirektør)Revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg